MỘT SỐ GÓC NHÌN VỀ GIÁO DỤC “ĐẠO ĐỨC – PHÁP LUẬT - LỐI SỐNG/ NẾP SỐNG”

CHO THẾ HỆ TRẺ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

PGS,TS. Đặng Quốc Bảo – Học viện Quản lý giáo dục;

TS. Phạm Minh Giản – Trường Đại học Đồng Tháp.

Tóm tắt

Nhóm tác giả bài viết đề cập đến: (1) Khái niệm và tiếp cận cơ bản: Đạo đức và giá trị đạo đức; Pháp luật và giáo dục pháp luật; Lối sống/ nếp sống, giáo dục lối sống/ nếp sống; Mối quan hệ của giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục lối sống/ nếp sống; (2) Những thuận lợi và thách thức đối với công tác giáo dục “Đạo đức, Pháp luật, Lối sống” cho thế hệ trẻ; (3) Nội dung và phương pháp chủ yếu thực hiện giáo dục “Đạo đức – Pháp luật - Lối sống” cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay.

Từ khoá: giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục lối sống/ nếp sống.

 

 AN OUTLOOK ON ‘MORALITY-LAWS-LIFESTYLES/BEHAVIORS EDUCATION”

FOR YOUNG PEOPLE IN THE CURRENT CIRCUMSTANCES

Summary

This article is to discuss on (1) the concepts and basic approaches: morality and moral value; laws and law education; lifestyles/behaviors, training lifestyles/behaviors; the relationship between moral, law and lifestyles/behaviors education; the impacts of educating thoughts on performing moral awareness -  lifestyles and lawful behaviors; (2) the opportunities  and challenges of the missions of educating “Morality, Laws, Lifestyles” for young people; (3) the main contents and methods to implement “Morality, Laws, Lifestyles Education” for young people in  the current circumstances.

Keywords: moral value, law education, training lifestyles/ behaviaors.

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
32 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992960
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
649
946
3185
1977507
5187
49778
1992960

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:55:02

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC