Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi tôm sú ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

 

 PGS, TS. Bùi Văn Trịnh  - Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ;

ThS. Nguyễn Quốc Nghi - Nghiên cứu sinh, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ.

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi tôm sú ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 133 nông hộ nuôi tôm sú theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Ứng dụng phương pháp phân tích hồi qui tuyến tính đa biến cho thấy, các yếu tố tương quan nghịch đến hiệu quả tài chính của nông hộ là số rủi ro, chi phí lao động, chi phí xử lý ao, diện tích nuôi, ngược lại yếu tố tập huấn kỹ thuật tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi tôm sú ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Từ khóa: ảnh hưởng, hiệu quả tài chính, tôm sú, nông hộ.

Summary

This study was conducted to determine the factors affecting financial efficiency of prawn raising households in Dong Hai district, Bac Lieu province. Research data were collected from 133 households which have been raising prawns by the stratified random sampling method. Multivariate Linear Regression Analysis is used in this study. The research results showed that the factors negatively correlated to the financial efficiency is the number of risks, labor costs, pond-cleaning costs, farming areas, whereas technical training elements have a positive impact on the financial efficiency of prawn raising households in Dong Hai district, Bac Lieu province.

Key words: effects, financial efficiency, prawn, households.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
20 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1040287
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
584
2135
6455
1027763
15637
32854
1040287

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-15 21:03:49

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website