Nghiên cứu xác định iot trong rong biển bằng phương pháp chiết-trắc quang

 

 

 

TS. Đặng Kim Tại - Khoa Sư phạm Hóa – Sinh – Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Đại học Đồng Tháp.

Tóm tắt

Bài báo xác định hàm lượng iot trong rong biển bằng phương pháp chiết-trắc quang và sử dụng dung môi không phân cực (CCl4) để chiết hợp chất liên hợp ion (Fucsin bazơ-iot) khỏi thuốc thử dư (Fucsin bazơ). Các điều kiện tối ưu của quy trình chiết hợp chất Fucsin bazơ-iot đã được xác định: pH từ 3 đến 6; bước sóng cực đại của hợp chất Fucsin bazơ-iot là 520 nm (λmax = 520 nm); độ hấp thụ quang của dung dịch tuân theo định luật Bougher-Lambert-Beer trong khoảng khá rộng từ 0,5-60 mg/l.

Từ khóa: Iot; chiết-trắc quang; Fucsin bazơ; độ hấp thụ quang; CCl4.

Summary

Iodine content in seaweed was determined by the photometric-extraction method of using a non-polar solvent (CCl4) to extract ionic conjugated compound (Basic fuchsine-iodine) from residual reagent (Basic fuchsine). The optimum conditions of Basic fuchsine-iodine extraction process have been determined: pH from 3 to 6; the maximum wavelength of Basic fuchsine-iodine compound is 520nm (λmax=520nm); solution absorbance in conformity to the Bougher-Lambert-Beer law of quite a wide range from 0.5 to 60 mg/l.

 Keywords: Iodine; photometric-extraction; Basis fuchsine; absorbance; CCl4.

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
19 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1040354
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
651
2135
6522
1027763
15704
32854
1040354

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-15 22:05:57

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website