Về định lí điểm bất động cho lớp ánh xạ Meir-Keeler -co trên không gian kiểu-mêtric

 

 

 

ThS. Nguyễn Trung Hiếu - Khoa Sư phạm Toán – Tin, Trường Đại học Đồng Tháp;

Hồ Quốc Ái - Sinh viên, Khoa Sư phạm Toán – Tin, Trường Đại học Đồng Tháp.                                                         

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu khái niệm ánh xạ Meir-Keeler -co, Meir-Keeler -co tổng quát, cặp ánh xạ Meir-Keeler -co tổng quát, ánh xạ Meir-Keeler --co và ánh xạ  Meir-Keeler --co tổng quát trên không gian kiểu-mêtric. Đồng thời, chúng tôi thiết lập và chứng minh một số định lí điểm bất động cho các loại ánh xạ này. Các kết quả này là sự mở rộng của các định lí điểm bất động trong bài báo [1]. Ngoài ra, chúng tôi xây dựng ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.

Từ khóa:điểm bất động, Meir-Keeler -co, kiểu-mêtric.       

Summary

In this paper, we introduce the notions of Meir-Keeler -contractive mappings, generalized Meir-Keeler -contractive mappings, generalized Meir-Keeler -contractive mappings pair, Meir-Keeler --contractive mappings and generalized Meir-Keeler -contractive mappings in metric-type spaces. Also, we establish and prove a number of fixed point theorems for these mappings. These results are modifications of the fixed point theorems in [1]. Moreover, we provide examples to illustrate the obtained results.

Key words:fixed point, Meir-Keeler -contractive, metric-type.

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
18 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1040346
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
643
2135
6514
1027763
15696
32854
1040346

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-15 21:57:07

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website