Định lí điểm bất động kép cho ánh xạ co suy rộng trên không gian -mêtric thứ tự bộ phận

ThS. Nguyễn Trung Hiếu – Khoa SP Toán-Tin, Trường Đại học Đồng Tháp;

ThS. Huỳnh Ngọc Cảm - Khoa SP Toán-Tin, Trường Đại học Đồng Tháp.

Tóm tắt

 Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập và chứng minh một số định lí điểm bất động kép cho ánh xạ co suy rộng trên không gian -mêtric thứ tự bộ phận. Các kết quả này là sự mở rộng của các kết quả chính trong [5]. Đồng thời, chúng tôi xây dựng một số ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.

Từ khóa:điểm bất động kép, ánh xạ co suy rộng, không gian -mêtric.

Summary

 In this paper, we construct and prove a number of coupled fixed point theorems for generalized contraction mappings on partially ordered -metric spaces. These results are modifications to the main findings reported in [5]. Also, some examples are given to illustrate the obtained results.

Keywords:coupled fixed point, generalized contraction mappings, -metric spaces.

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
16 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

654227
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
648
1476
3599
640011
36780
32422
654227

Your IP: 18.208.132.33
Server Time: 2020-05-26 09:34:39

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website