Mục lục Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp Số 13 (6-2015)

NGHIÊN CỨU

1. Đặng Quốc Bảo; Phạm Minh Giản; Tăng Thái Thụy Ngân Tâm. Nhà trường giáo dục thế hệ trẻ tình yêu, ý chí bảo vệ cương vực đất nước từ minh triết của tiền nhân

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi người dân yêu nước. Trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi của Việt Nam, ông cha ta đã rút kết ra những lời văn hào hùng, thôi thúc tinh thần đánh giặc giữ nước của quân dân ta, cũng như khiến kẻ thù khiếp sợ. Bài viết trình bày những áng văn hào hùng, các lời di huấn của các bậc tiền nhân xưa, qua đó giáo dục thế hệ trẻ tình yêu, ý chí bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Từ khoá: bảo vệ cương vực đất nước, giáo dục, minh triết, thế hệ trẻ.

2. Phùng Thị Hằng; Nguyễn Thị Chúc; Nguyễn Thị Hằng. Một số biện pháp rèn luyện trí tưởng tượng sáng tạo trong hoạt động nặn cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

Bài báo đề cập đến 2 nhóm biện pháp tâm lý - sư phạm nhằm rèn luyện trí tưởng tượng sáng tạo trong hoạt động nặn cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi: nhóm biện pháp tác động đến trẻ và nhóm biện pháp tác động đến giáo viên. Kết quả khảo nghiệm nhận thức của giáo viên về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất đã cho thấy những biện pháp này là đúng đắn; đồng thời chứng tỏ rằng muốn phát triển trí tưởng tượng sáng tạo cho trẻ, giáo viên cần phải linh hoạt, sáng tạo trong việc sử dụng các biện pháp kích thích trí tưởng tượng sáng tạo sao cho phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và điều kiện sống của trẻ.

Từ khóa: biện pháp, trí tưởng tượng sáng tạo, hoạt động nặn, trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi.

3. Dương Huy Cẩn; Nguyễn Thị Yến Oanh. Giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Bài báo trình bày khái quát ý nghĩa, mục đích của giáo dục hành vi bảo vệ môi trường; thực trạng nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, tổ chức giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học của các cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh. Từ đó, đề xuất các biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học thông qua họat động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm hình thành các chuẩn mực, hành vi tích cực để các em hiểu biết, có thói quen thực hiện trong các hoạt động ở nhà trường.

Từ khóa: môi trường, giáo dục hành vi bảo vệ môi trường, học sinh tiểu học.

4. Nguyễn Khải Hoàn. Một số vấn đề về trường hợp và nghiên cứu trường hợp trong dạy học

Hiện nay, có rất nhiều quan niệm khác nhau của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về trường hợp, nghiên cứu trường hợp và áp dụng trong dạy học. Bài viết này mô tả và làm rõ hơn một số khái niệm, đặc điểm và bản chất của trường hợp, nghiên cứu trường hợp để làm cơ sở cho việc áp dụng nghiên cứu trường hợp trong dạy học ở các trường cao đẳng, đại học nhằm góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Từ khóa: Trường hợp, nghiên cứu trường hợp, phân loại trường hợp, dạy học dựa vào nghiên cứu trường hợp.

5. Thái Thị Kim Diệu. Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng phát âm cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh, Trường Đại học Đồng Tháp

Qua nghiên cứu thực trạng việc phát âm, khả năng phát âm của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh còn rất hạn chế cần được rèn luyện nhiều hơn. Nhiều biện pháp được áp dụng để giúp việc phát âm tốt hơn. Những biện pháp đạt hiệu quả cao là phân biệt sự khác nhau giữa hệ thống âm tiếng Anh và tiếng Việt, sử dụng các chương trình luyện âm trên mạng, luyện tập các âm khó và ghi âm bài đọc nhờ giảng viên nhận xét cách phát âm. Các biện pháp luyện phát âm được đề cập trong bài nghiên cứu đã góp phần rất lớn trong quá trình nâng cao kỹ năng phát âm của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Đồng Tháp. Tất cả các biện pháp được áp dụng đều có chung một yêu cầu cần thiết là luyện tập thường xuyên để đạt hiệu quả cao.

Từ khóa: Nâng cao kỹ năng phát âm, rèn luyện.

6. Đặng Trường Trung Tín; Nguyễn Hoàng Lâm Em. Nghiên cứu sự phát triển thể lực của sinh viên lớp chuyên sâu bóng đá khóa 2012 chuyên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Đồng Tháp sau 1 năm học tập

Bài báo nhằm mục đích giới thiệu hiệu quả của hệ thống tiêu chuẩn đánh giá kết quả phát triển thể lực cho sinh viên chuyên sâu bóng đá chuyên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Đồng Tháp được xây dựng trên hệ thống 4 bài kiểm tra thể lực chuyên môn đã được khảo nghiệm cho đối tượng sinh viên lớp chuyên sâu bóng đá khóa 2012 chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Đồng Tháp sau 1 năm học tập để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng kế hoạch và phương pháp giảng dạy chuyên sâu bóng đá sau này.

Từ khóa: thể lực, giáo dục thể chất, sinh viên chuyên ngành bóng đá, tiêu chuẩn.

7. Trần Anh Hào. Cải tiến hệ thống bài tập giảng dạy bóng rổ cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất của Trường Đại học Đồng Tháp

Trên cơ sở tìm hiểu và phân tích nội dung chương trình giảng dạy bóng rổ được xây dựng từ năm 2008 của Trường Đại học Đồng Tháp, chúng tôi tiến hành tổng hợp và lựa chọn một số bài tập mới phù hợp với thực tiễn giảng dạy và điều kiện sẵn có của nhà trường. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giúp sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất phát triển thể lực, hình thành các kỹ năng vận động cần thiết của môn học.

Từ khoá: bài tập, bóng rổ, giáo dục thể chất, Đại học Đồng Tháp.   

8. Nguyễn Thị Linh. Lãnh đạo - Quản lý: Tương đồng và dị biệt

Nếu lãnh đạo là hoạt động đề ra chủ trương, chiến lược cho tổ chức thì quản lý là hoạt động tổ chức thực hiện những chủ trương, chiến lược đó. Nếu người lãnh đạo sử dụng các biện pháp gây ảnh hưởng đến con người là chủ yếu thì các nhà quản lý lại sử dụng các biện pháp có tính tổ chức chặt chẽ, dựa vào pháp chế và thể chế để hoàn thành các mục tiêu. Tuy vậy, không phải nhà lãnh đạo, quản lý nào cũng hiểu đúng bản chất của hai hoạt động này. Điều này đã dẫn tới tình trạng một số người lãnh đạo, quản lý đã thực hiện chưa đúng vai trò của mình trong tổ chức. Vì vậy, trên cả bình diện lý luận và thực tiễn, cần thiết phải phân biệt bản chất của hai hoạt động này.

Từ khóa: lãnh đạo, quản lý, lãnh đạo và quản lý.

9. Nguyễn Trọng Hiếu. Nhân vật với thiên tính nữ trong truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà

Việc tham chiếu phê bình nữ quyền phương Tây vào giải thích các hiện tượng văn học tỏ ra có hiệu quả trong việc giúp người đọc đi sâu khám phá những tầng sâu nội tại của tác phẩm và tư tưởng mà các nhà văn gửi vào đó. Với những gì Võ Thị Xuân Hà đã và đang mang đến cho văn học đương đại, rất cần những sự tìm tòi, nghiên cứu một cách có hệ thống để chỉ ra được tư tưởng và dấu ấn phong cách. Khám phá đến tận cùng những vấn đề liên quan đến nội tâm và cuộc sống của người phụ nữ, nhà văn đã dành nhiều quan tâm cho những khát khao và những cảm xúc mong manh mơ hồ nhưng không kém phần kỳ diệu trong đời sống bản năng của họ - một thế gới đa sắc màu, đầy bí ẩn và nhiều thú vị.

Từ khóa: bản năng, nội tâm, phê bình nữ quyền, thiên tính nữ, văn học đương đại.

10. Huỳnh Thanh Nhã. Đánh giá mức độ hài lòng công việc của giảng viên các trường cao đẳng của thành phố Cần Thơ

Bài viết xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng trong công việc của giảng viên, thông qua thu thập phỏng vấn trực tiếp 174 giảng viên đang công tác tại các trường cao đẳng của thành phố Cần Thơ. Các thang đo về sự hài lòng công việc được kiểm định bằng hệ số Cronbachs alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá và mô hình hồi qui đa biến được sử dụng để kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng trong công việc của giảng viên. Kết quả phân tích cho thấy, giảng viên khá hài lòng với công việc hiện tại, với 3 nhóm nhân tố tác động tích cực đến mức độ hài lòng trong công việc của giảng viên các trường cao đẳng của thành phố Cần Thơ: chính sách và cơ hội, ủy quyền trong công việc và tiền lương.

Từ khóa: hài lòng, giảng viên, trường cao đẳng, Cần Thơ.

11. Lê Thị Loan; Nguyễn Hoàng Trung; Phạm Xuân Viễn. Mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp

Trên cơ sở ứng dụng một số mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ, chất lượng đào tạo trong, ngoài nước và xuất phát từ những đặc điểm riêng về dịch vụ đào tạo của Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp, bài báo chỉ ra thực trạng mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp.

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, đào tạo, sự hài lòng.

12. Võ Đức Thịnh. Nón pháp tuyến theo hướng và điều kiện tối ưu

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu một số tính chất của nón pháp tuyến Fréchet theo hướng và nón pháp tuyến qua giới hạn theo hướng. Đồng thời, chúng tôi cải biến định nghĩa của nón pháp tuyến qua giới hạn theo hướng và nghiên cứu một số tính chất của nón cải biến này. Sau đó, chúng tôi đưa ra những ví dụ minh họa cho sự khác nhau giữa các nón pháp tuyến theo hướng. Cuối cùng, chúng tôi xây dựng các khái niệm dưới vi phân theo hướng thông qua các nón pháp tuyến theo hướng. Bằng cách sử dụng dưới vi phân theo hướng, chúng tôi chỉ ra điều kiện cần cho nghiệm tối ưu theo hướng của một bài toán tối ưu.

Từ khóa: Nón pháp tuyến theo hướng, dưới vi phân theo hướng, điều kiện tối ưu.

13. Đoàn Thị Kiều Ngân; Nguyễn Trung Hiếu. Định lí điểm bất động chung của ánh xạ - co yếu phi tuyến tính trong không gian kiểu-mêtric sắp thứ tự

Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập và chứng minh định lí điểm bất động chung của ánh xạ -co yếu phi tuyến trong không gian kiểu-mêtric sắp thứ tự. Các kết quả này là sự mở rộng các kết quả chính của bài báo [4]. Đồng thời, chúng tôi xây dựng ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.

Từ khóa: điểm bất động chung, ánh xạ -co yếu phi tuyến, không gian kiểu-mêtric sắp thứ tự.

14. Huỳnh Ngọc Cảm. Bộ đôi điểm trùng không giao hoán trong không gian b-mêtric sắp thứ tự

Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập và chứng minh định lí bộ đôi điểm trùng cho cặp ánh xạ không giao hoán trong không gian - mêtric sắp thứ tự. Đồng thời, chúng tôi cũng đưa ra ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.

Từ khóa: Bộ đôi điểm trùng, không gian -mêtric, ánh xạ không giao hoán.

15. Nguyễn Thị Oanh; Trần Ngọc Lân; Lê Thị Xuân Hương. Hiệu lực phòng trừ của một số chế phẩm bột từ cây tinh dầu đối với mọt gạo (Sitophilus oryzae Linn.) và mọt khuẩn đen (Alphitobius diaperinus Panzer) hại nông sản bảo quản trong kho

Hiệu lực phòng trừ của một số chế phẩm bột từ cây tinh dầu đối với mọt S. oryzae và mọt A. diaperinus hại nông sản trong kho cho thấy, các chế phẩm bột từ cây dầu giun (Chenopodium ambrosioides), vỏ cây quế (Cinnamomum cassia), cây xoan (Melia azedarach), cây khuynh diệp (Eucalyptus paniculata) có tác động gây chết mọt S. oryzae đạt hiệu quả phòng trừ rất cao. Sau 30 ngày xử lý, chế phẩm bột từ cây dầu giun, vỏ cây quế, cây xoan đều cho hiệu lực phòng trừ sâu mọt đạt 100% ở tất cả các mức liều lượng chế phẩm. Chế phẩm bột từ cây dầu giun, vỏ cây quế có tác động gây chết mọt A. diaperinus, trong đó chế phẩm từ cây dầu giun có hiệu lực phòng trừ mọt A. diaperinus cao nhất, gây chết 100% chỉ sau 9 ngày xử lý.

Từ khóa: Mọt gạo, mọt khuẩn đen, chế phẩm, cây dầu giun, cây quế, cây xoan.

16. Nguyễn Thị Thoa; Lê Văn Phúc. Đa dạng yếu tố địa lý và giá trị nguồn tài nguyên thực vật thân gỗ khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên

Kết quả nghiên cứu về các yếu tố địa lý của các taxon thực vật cho thấy, thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng mang nhiều đặc điểm của hệ thực vật nhiệt đới, trong khi đó các yếu tố ôn đới chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Về giá trị tài nguyên thực vật thân gỗ ở đây là rất lớn: có 323 loài được dùng làm thuốc, 310 loài lấy gỗ, 118 loài cây ăn được, 44 loài làm cảnh, 39 loài cho dầu béo và nhiều loài cây cho các công dụng khác.

Từ khóa: Đa dạng, yếu tố địa lý, nhiệt đới, đặc hữu, giá trị sử dụng.

17. Trịnh Thanh Nhân; Nguyễn Phương Linh; Tiền Ngọc Hân. Thực nghiệm nuôi cá thát lát cườm (Chitala chitala Hamilton, 1822) trong vèo lưới bằng cá tạp, ốc bươu vàng và thức ăn công nghiệp

Bài viết tóm tắt kết quả thí nghiệm nuôi cá thát lát cườm (Chitala chitala Hamilton, 1822) trong vèo lưới bằng các loại thức ăn là thức ăn công nghiệp, cá tạp, ốc bươu vàng, hỗn hợp 50% thức ăn công nghiệp + 50% cá tạp và hỗn hợp 50% thức ăn công nghiệp + 50% ốc bươu vàng. Kết quả sau tám tháng thí nghiệm cho thấy cá thát lát cườm đều tăng trưởng tốt và đạt kích thước thương phẩm ở tất cả các nghiệm thức. Hệ số tiêu tốn thức ăn dao động từ 2,55 - 7,53. Tỷ lệ sống của cá thát lát cườm khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức thức ăn trong 02 tháng đầu và chịu ảnh hưởng bởi giai đoạn sinh trưởng của cá. Tỷ suất lợi nhuận ở các nghiệm thức từ 0,9 - 1,6.

Từ khóa: Chitala chitala, cá thát lát cườm

Ý KIẾN TRAO ĐỔI

18. Hoàng An Quốc. Cộng đồng kinh tế ASEAN và cơ hội phát triển của Việt Nam

 Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ được thành lập vào cuối năm 2015. Xét trên các mối tương quan về quan hệ kinh tế của Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, việc thiết lập Cộng đồng kinh tế ASEAN là cơ hội to lớn đối với Việt Nam. AEC sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam ngày càng định vị rõ hơn, vững chắc hơn trong chuỗi giá trị sản xuất chung của khu vực. Thời gian từ nay cho tới khi thành lập AEC là không nhiều, việc sớm nhận diện những cơ hội cũng như xác định quan điểm và hướng đi phù hợp sẽ giúp nước ta tham gia chủ động, linh hoạt và có hiệu quả vào tiến trình hội nhập AEC

Từ khoá: Cộng đồng kinh tế ASEAN, cơ hội phát triển, hội nhập kinh tế.

19. Nguyễn Thành Phương; Trần Hoàng Phong. Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Xuân Kỷ Dậu 1789 và bài học cho hôm nay

Trong lịch sử quân sự cũng như lịch sử các triều đại nước ta, Vua Quang Trung – Nguyễn Huệ luôn được xem là một anh hùng có tài điều binh xuất chúng. Tài dụng binh của ông đã sớm được bộc lộ qua các trận thắng. Đặc biệt, trận đại phá quân Thanh năm 1789 đã đưa tên tuổi ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc. Chiến thắng đó đã để lại cho các thế hệ hôm nay nhiều bài học về phương pháp đánh đuổi các thế lực ngoại bang dù cho chúng có mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Thiết nghĩ, đây là bài học mà ta cần học lại nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Từ khoá: binh pháp, quân Thanh, binh pháp, vua Quang Trung.

20. Phan Thị Hiệp. Đề xuất một số hoạt động giúp học sinh hiểu rõ khái niệm hàng chục và đơn vị trong dạy học Toán 1

Khi học sinh tập đếm, các em thường đếm các số một cách liên tục. Với cách đếm đơn giản đó, học sinh không thể nắm vững cấu trúc của hệ thống số và làm thế nào để xây dựng các nhóm chục, nhóm trăm,… Điều này làm cho học sinh khó khăn với những bài toán so sánh hai số tự nhiên, sắp xếp dãy số và thực hiện các phép toán số học. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất 5 hoạt động cụ thể nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn khái niệm hàng chục và hàng đơn vị. Các hoạt động được xây dựng theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.

Từ khóa: chục và đơn vị, toán 1, cấu tạo số.

21. Lê Anh Tuấn. Lịch sử hình thành phép tính vi - tích phân

Trong nghiên cứu và giảng dạy toán, lịch sử toán học là lĩnh vực thú vị và bổ ích. Bài báo giới thiệu những bài toán gắn liền với cội nguồn của phép tính vi phân và phép tính tích phân trong lịch sử. Đồng thời đề cập đến mối liên hệ giữa hai phép tính nói trên.

Từ khóa: Lịch sử, phép tính vi phân, phép tính tích phân. 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
19 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1036861
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
95
2196
3029
1027763
12211
32854
1036861

Your IP: 3.237.20.246
Server Time: 2021-04-13 04:15:08

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website