KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ GIÀ THU HÁI ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA QUẢ DƯA LƯỚI RUỘT XANH Cucumis melo L. var. reticulatus 
TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN

KS. Nguyễn Thi Thúy Liễu([1]), ThS. Lê Sĩ Ngọc(*), KS. Vũ Thị Hà Duyên(*)
Phạm Thị Kim Oanh(**), KS. Phạm Thị Hà Vân(*), KS. Nguyễn Hoàng Thảo Ly(*)

Tóm tắt

Độ chín thu hoạch là yếu tố quan trọng để xác định thời gian bảo quản và chất lượng rau quả (hình dạng, cấu trúc, hương vị, dinh dưỡng) [6]. Dưa lưới ruột xanh giống Khang Nguyên thu ở các thời điểm 33, 36, 39, 42, 45 ngày sau khi đậu quả cho chất lượng khác biệt ở độ cứng quả, tổng hàm lượng chất rắn hòa tan (oBx) và hàm lượng đường tổng trong thịt quả. Theo thời gian bảo quản, khối lượng quả giảm dần và chất lượng dưa thu ở các thời điểm khác nhau cũng biến đổi với tốc độ khác nhau. Dưa thu hoạch ởngày thứ 39 sau khi đậu quả cho chất lượng ổn định, hao hụt khối lượng thấp trong quá trình bảo quản. Khối lượng quả trung bình đạt 1,87 kg, độ cứng 0,1828 kg/cm2, tổng hàm lượng chất rắn hòa tan 70Bx, hàm lượng đường tổng khoảng 42 mg/g, acid tổng 0,078%, vitamin C 32 mg%, hao hụt khối lượng của dưa bảo quản ở 10oC sau 27 ngày khoảng 7%.
Từ khóa: Độ già thu hái, Cucumis melo L. var. reticulatus

THE EFFECTS OF THE HARVESTED MATURITY TO
Cucumis melo L. var. reticulatus CANTALOUPE QUALITY IN SHELFLIFE                         

Summary

Maturity at harvest was the most important factor that determines postharvest shelf life and final quality (appearance, texture, flavor, nutritive value) of fruit-vegetables (Kader, 1996). Khang Nguyen cantaloupe which was harvested at 33, 36, 39, 42, 45days after fruit set has the different qualities with firmness, total soluble solids (TSS), total sugar. During shelf life, the weight losses and cantaloupe which was harvested at different time changes at different speed. Cantaloupe which was harvested at 39 days after fruit set to maintain quality stably and low weight loss during shelf life. The average weight of fruit was 1.87 kg, with firmness 0.1828 kg/cm2, total soluble solids (TSS) 70Bx, total sugar 42 mg/g, titratable acidity 0.078%, total vitamin C 32 mg%. After 27 storage days, cantaloupe which was stored at 100C losses about 7% weight.
Keywords: harvested indices, Cucumis melo L. var. reticulatus([1]) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

(**) Cử nhân, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

 


 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
28 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1036982
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
216
2196
3150
1027763
12332
32854
1036982

Your IP: 3.237.20.246
Server Time: 2021-04-13 05:34:16

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website