KHẢO SÁT KHẢ NĂNG LÊN MEN ACID LACTIC
TỪ DỊCH THỦY PHÂN LÕI NGÔ BẰNG ENZYME VISCOZYME®L

ThS.Đào Thị Mỹ Linh, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai,
Dương Kim Ngọc, Mai Thị Linh-
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành thuỷ phân lõi ngô, một nguồn phế liệu nông nghiệp giàu cellulose bằng enzyme VISCOZYME®L nhằm thu được dịch thuỷ phân giàu glucose. Dịch sau thuỷ phân được dùng thay thế glucose thương mại trong thành phần môi trường MRS để đem lại lợi ích về kinh tế. Quá trình lên men Lactobacillus plantarum trong môi trường trên nhằm thu nhận acid lactic. Kết quả cho thấy, nồng độ enzyme VISCOZYME®L thích hợp cho quá trình thủy phân lõi ngô là 5% (v/v), dịch thu được có hàm lượng đường khử là 63,54 g/l. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men được khảo sát, ở điều kiện thích hợp là tỷ lệ giống 6% (v/v), nồng độ đường 6% (w/v), thời gian kết thúc lên men 84 h, hàm lượng acid lactic là 23,7 g/l.
Từ khóa: Acid lactic, lõi ngô, enzyme VISCOZYME®L, yếu tố ảnh hưởng.

INVESTIGATING LACTIC ACID FERMENTATION FROM CORN COBS
 HYDROLYZED BY ENZYME VISCOZYME®L

Summary


This study conducted the process of hydrolyzed corn-cobs, an agricultural waste source rich in cellulose, by enzyme Viscozyme®as such to produce glucose-rich hydrolysate, which is then used to replace the commercial glucose in MRS for economic benefitsThe above method of fermentation by Lactobacillus plantarum is to collect lactic acidThe results show that Viscozyme®L enzyme concentrations appropriate for corn-cob hydrolysis is 5% (v/v), the obtained product is 63.54 g/l of treated glucose. The sufficient fermentation conditions are 6% (v/v), glucose concentration 6% (w/v), fermentation time 84 hours, and lactic-acid concentration 23.7 g/l.
Key words: Acid lactic, corn cob, enzyme VISCOZYME®L, factors.

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
28 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1043137
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
844
1885
9305
1027763
18487
32854
1043137

Your IP: 3.235.25.169
Server Time: 2021-04-17 21:14:47

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website