NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ BẰNG BIỆN PHÁP Ủ COMPOST HIẾU KHÍ

Phan Mộng Thu- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc trăng
Nguyễn Thị Hải Lý- Trường ĐH Cần Thơ

Tóm tắt

Bùn lắng từ hệ thống xử lý nước thải được thu gom và xử lý bằng phương pháp ủ compost hiếu khí đã được nghiên cứu. Thí nghiệm có ba nghiệm thức là C/N=25/1, C/N=30/1 và C/N=35/1 với ba lần lặp lại. Thời gian trung bình để khối ủ của ba nghiệm thức thành thục khoảng 28 ngày, nhiệt độ của các khối ủ dao động từ 29 – 44,1oC, lượng nitơ hữu cơlà 2,83 – 3,5% N và lượng lân tổng số là 1,68 – 2,1% P2O5. Thời gian ủ compost hiếu khí ngắn và lượng phân hữu cơ sau ủ có thể được dùng cho sản xuất nông nghiệp. Nghiệm thức C/N=30/1 là thích hợp để ứng dụng vào xử lý bùn thải từ các hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp.
Từ khóa: Bùn lắng, phân compost, ủ compost hiếu khí.   

PRODUCING ORGANIC MANURE BY AEROBIC COMPOST

Summary

The settled sludge from waste water treatment plant was collected and treated by aerobic composting method. The experiment had three treatments of C/N=25/1, C/N=30/1 and C/N=35/1, with three replications. Organic matters were degraded completely about 28 days and waste dump temperature was from 29 to 44.10C; organic nitrogen was 2.83 – 3.5%, while total phosphor was 1.68 – 2.1 %P2O5. Aerobic composting method took short time and organic matter can be used in agriculture. The C/N=30/1 was most suitable to treat organic waste.
Key words: sludge, aerobic compost, compost manure.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
19 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

653058
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
955
1475
2430
640011
35611
32422
653058

Your IP: 35.175.187.91
Server Time: 2020-05-25 14:11:08

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website