NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG GÂY HẠI
CỦA SÂU ĐỤC THÂN (Neurostrota gunniella Busck, 1906)
 TRÊN CÂY MAI DƯƠNG (Mimosa pigra L.) Ở NGOẠI Ô THÀNH PHỐ HUẾ

Lê Quang Vũ, Trần Văn Giang- Trường ĐH Sư phạm Huế

Tóm tắt

Mai dương (Mimosa pigra L.) là loài thực vật ngoại lai có khả năng sinh trưởng, phát triển và phát tán nhanh nên được xếp là loài cây dại nguy hiểm thứ 3 trên thế giới [3]. Biện pháp sinh học để diệt trừ cây mai dương đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm, trong đó sử dụng các loài thiên địch trên chính cây mai dương có thể xem là giải pháp lâu dài, an toàn và bền vững. Bài báo giới thiệu đặc điểm vòng đời, quá trình biến thái và khả năng gây hại cũng như tính chuyên hóa ký chủ của loài sâu đục thân (Neurostrota gunniella Busck, 1906). Vòng đời của sâu đục thân là 33 – 37 ngày. Sâu non là giai đoạn gây hại cây mai dương, chúng làm cành cây mai dương héo và chết. Loài này có tính chuyên hóa ký chủ cao, thời gian xâm nhiễm ngắn.
Từ khóa: sâu đục thân, mai dương, chuyên hóa ký chủ.

INVESTIGATING THE BIOLOGICALS AND HARM-CAUSING POTENTIALS
OF THE STEM BORER (Neurostrota gunniella Busck, 1906)
ON MIMOSA (Mimosa pigra L.) IN HUE CITY SUBURBAN

                                                  Summary                                                     

   Mimosa (Mimosa pigra L.) is an exotic plant, which develops and spreads quickly, so it is classified as the world’s 3rd –ranked species of pest risk [3]. Biological treatments on this plant are still under trials, of which using natural enemies on the mimosa tree itself can be considered a long-term solution, safe and sustainable. This paper presents the life-cycle, metamorphosis, harm-causing potentials, and host specialization of this borer species (Neurostrota gunniella Busck, 1906). Its life-cylce lasts for 33-37 days. Young worms harm mimosas, making the branches dry and die. It is a highly host-specialization species at short times.
 Key word: Borer, mimosa, host specialization.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
2 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

511718
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
1098
68
505024
14802
29635
511718

Your IP: 35.175.201.14
Server Time: 2020-01-19 02:48:37

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website