ĐỊNH LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CHO HAI ÁNH XẠ TRƠN YẾU
TRÊN KHÔNG GIAN
 -MÊTRIC

Nguyễn Thị Thanh Lý- Trường ĐH Đồng Tháp

Tóm tắt

Trong bài báo này, định lí điểm bất động cho hai ánh xạ trơn yếu trên không gian -mêtric được chứng minh mà không cần điều kiện liên tục của -mêtric. Các kết quả này là mở rộng của một số kết quả trong [2] từ không gian mêtric sang không gian -mêtric. Đồng thời, một số ví dụ cũng xây dựng để minh họa cho kết quả chính của bài báo.
Từ khóa: điểm bất động chung, -mêtric, ánh xạ trơn yếu.

A COMMON FIXED POINT THEOREM FOR WEAKLY TANGENTIAL MAPS 
IN -METRIC SPACES

Summary

 In this paper, a common fixed point theorem for two weakly tangential self-maps on b-metric spaces is proven without the continuity of -metric. This result extends the main results of [2] on metric spaces into -metric spaces. Also, some examples are given to illustrate the results obtained.
Keywords: common fixed point, -metric, weakly tangential map.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
37 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

655371
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
418
1374
4743
640011
37924
32422
655371

Your IP: 34.204.193.85
Server Time: 2020-05-27 06:53:50

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website