NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CHO Y TẾ DỰ PHÒNG TẠI VIỆT NAM

Trịnh Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thanh Quý-
Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng hoạt động đầu tư cho y tế dự phòng tại Việt Nam để chỉ ra bất cập, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư cho y tế dự phòng. Phương pháp: sử dụng hệ thống các chỉ tiêu phân tích hiệu quả và kết quả hoạt động đầu tư cho y tế dự phòng. Kết quả: tỷ lệ đầu tư cho y tế dự phòng chưa tương xứng với nhu cầu. Mô hình tổ chức y tế tuyến cơ sở không phù hợp. Chất lượng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, cơ cấu cán bộ chưa hợp lý. Kiến nghị: (1) Ưu tiên phân bổ chi phí cho y tế dự phòng; (2) Tăng cường đầu tư cho y tế dự phòng; (3) Phát triển chính sách đầu tư nguồn nhân lực.
Từ khóa: Đầu tư, y tế dự phòng, nguồn nhân lực, ngân sách nhà nước, trang thiết bị.

INVESTIGATING THE REALITY OF INVESTMENTS IN VIETNAM’S PREVENTIVE HEALTH

Summary

This study aims to describe the reality of investments in Vietnam’s preventive health in order to point out shortcomings and the causes.Then it proposes solutions to improve the current situation. The method used is a system of efficiency-analysis norms and investment results in preventive health. The results showed that the preventive-health investment did not properly meet the current demands. Local health models were inappropriate, and health officers were short of required quality and organization. Recommendations are (1) Priorities in investment distribution for preventive health; (2) More investments in preventive health; (3) Developing policies in human resource investments.
Keywords: Investment, preventive health, human resources, national budget, equipment.

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
14 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

653156
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1053
1475
2528
640011
35709
32422
653156

Your IP: 35.175.187.91
Server Time: 2020-05-25 15:42:36

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website