NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA NUÔI TÔM THÂM CANH ĐẾN MÔI TRƯỜNG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE

Nguyễn Công Tráng

Tóm tắt

Nghề nuôi tôm nước lợ tại vùng ven Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre những năm gần đây đã góp phần phát triển kinh tế cho địa phương. Nhưng sự phát triển này đã có những tranh luận trái chiều của các nhóm người có liên quan về lợi ích và thiệt hại của nó đến môi trường. Bài viết này dựa vào số liệu điều tra các nhóm người khác nhau, phân tích nhận thức của họ về những tác động bất lợi của nuôi tôm đến hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, qua đó giúp nhà quản lý có những quyết định xác đáng hơn trong việc hoạch định phát triển nghề nuôi tôm hướng tới mục tiêu cân đối giữa sản xuất và bảo tồn hệ sinh thái.   

Từ khóa: nuôi tôm thâm canh, Thạnh Phú, nhận thức của người dân.

STAKEHOLDERS’S AWARENESS OF NEGATIVE IMPACTS BY INTENSIVE SHRIMP FARMING ON MANGROVE ECOSYSTEM IN THE WETLAND CONSERVATION OF THACH PHU, BEN TRE PROVINCE

Summary

Salty-water shrimp farming in areas surrounding the Wetland Conservation Thach Phu, Ben Tre has significantly developed the local economy in recent years. However, this development has caused controversies among its stakeholders with regard to profits and environmental impacts. This paper, basing on data obtained from interviews with different groups of stakeholders, analyses their awarenesses on the adverse impacts of shrimp farming on salty wetforest ecosystems in Wetland Conservation Thach Phu, Ben Tre; thereby it helps local authorities make better decisions in planning the shrimp farming development with a sufficient balance between shrimp production and ecological preservation.

Keywords: Intensive shrimp farming, Thanh Phu, people’s awareness.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
37 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

658354
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
692
2709
7726
640011
40907
32422
658354

Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-28 08:15:50

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website