Ý NGHĨA VÀ TẦM VÓC VĨ ĐẠI CỦA
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC

ThS. Trần Thị Mỹ Ngọc -
Trường Đại học Quảng Bình

Tóm tắt

Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết nên nhiều trang sử vẻ vang với những chiến công chói lọi chống xâm lược và chống ách thống trị của nước ngoài. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trang sử vẻ vang, chói lọi nhất, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đạp tan ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Trải qua 70 năm nhưng ý nghĩa và tầm vóc của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.
Từ khóa: Cách mạng Tháng Tám, tầm vóc, ý nghĩa, lịch sử dân tộc.

AUGUST 1945 REVOLUTION’S SIGNIFICANCE AND FIGURE
IN THE NATION’S HISTORY

Summary

During the struggle of building and defending the country, Vietnam people have written many glorious pages in outstanding battles against aggression and foreign dominance. August 1945 Revolution is the most glorious history page, marking a great turning point in the nation’s history. Under the leadership of the Communist Party of Indochina (now Vietnam Communist Party) and President Ho Chi Minh, Vietnam nation all together rose up timely in August General Struggle of victory, smashing up the yoke of colonialisme, feudalisme and overtaking power for the people. Over the 70 past years, August 1945 Revolution’s significance and figure still remain valid.
Keywords: August Revolution, figure, significance, national history.

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
25 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1043240
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
947
1885
9408
1027763
18590
32854
1043240

Your IP: 3.235.25.169
Server Time: 2021-04-17 22:14:05

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website