PHẠM VĂN ĐỒNG - NHÀ CHÍNH TRỊ, GIÁO DỤC ƯU TÚ CỦA ĐẤT NƯỚC

TS. Phạm Minh Giản - Trường Đại học Đồng Tháp
PGS,TS. Đặng Quốc Bảo - Học viện Quản lý giáo dục
ThS. Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm - Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Ngày 1 tháng 3 năm 2016, cả nước kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một nhà văn hóa ưu tú của dân tộc Việt Nam, nhà lãnh đạo có uy tín trên quốc tế. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và lãnh đạo đất nước, ông đã để lại nhiều di sản, trong đó, những lời dạy tâm huyết của ông về vấn đề giáo dục luôn có ý nghĩa thời đại. Bài viết trình bày những tư tưởng giáo dục của Phạm Văn Đồng trong phát triển giáo dục, cùng những trăn trở trong công cuộc chấn hưng giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học.
Từ khóa: Phạm Văn Đồng, chính trị, giáo dục.

PHAM VAN DONG – THE EXCELLENT POLITICAN
AND EDUCATIONLIST OF THE COUNTRY

Summary

March 1, 2016, the whole country celebrates 110th birth anniversary of the Late Prime Minister Pham Van Dong, Vietnam people’s excellent culture character and the world’s prestigious leader. During his life time of revolutionary activities and leadership, he has left much heritage, in which, his whole-hearted teachings on the education issues have always been significant. The paper presents Pham Van Dong’s educational theory in the development of education, and his concerns to innovate education and teaching methods.
Keywords: Pham Van Dong, politician, educationlist.

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
23 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1037006
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
240
2196
3174
1027763
12356
32854
1037006

Your IP: 3.237.20.246
Server Time: 2021-04-13 05:51:26

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website