ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ 1- METHYLCYCLOPROPENE (1- MCP)
 
ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRÁI SA-PÔ-CHÊ MẶC BẮC (CHÂU THÀNH, TIỀN GIANG)
THEO THỜI GIAN BẢO QUẢN

ThS. Lê Thị Kim Loan; ThS. Nguyễn Tấn Hùng –
Trường Đại học Tiền Giang
ThS. Nguyễn Minh Hiếu -Sở NN và PTNT Tiền Giang

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã khảo sát ảnh hưởng của 1- Methylcyclopropene (1-MCP) trên trái sa-pô-chê với các nghiệm thức xử lý ở các nồng độ 0,05; 0,1 và 0,15 μg/L trong thời gian 24 giờ. Sau đó, trái được bảo quản ở nhiệt độ 25oC để theo dõi sự thay đổi tính chất vật lý và thành phần hóa học của trái.
Kết quả cho thấy, việc xử lý 1-MCP ức chế rõ sự hô hấp, làm chậm chín, ổn định màu sắc, làm chậm sự mềm trái. Khảo sát sự thay đổi khối lượng, màu sắc vỏ và thịt trái cũng như hàm lượng đường, chất khô hòa tan, hàm lượng vitamin C cho thấy mẫu xử lý 1-MCP ở nồng độ 0,15 μg/l đạt chất lượng tốt nhất sau 12 ngày bảo quản ở nhiệt độ 25oC.
Từ khoá: 1-MCP, sa-pô-chê, chất lượng, quá trình chín.

EFFECTS OF 1- METHYLCYCLOPROPENE TREATMENTS ON OF MAC BAC
SAPODILLA FRUIT QUALITY (CHAU THANH DISTRIC – TIEN GIANG PROVINCE)
IN STORAGE TIME

Summary

In this study, we investigated effects of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on sapodillas treated at concentrations of 0.05; 0.1; 0.15 μg/L within 24 hours. Then, the fruits were preserved at 25ºC to monitor changes of their physical properties and chemical composition.
The results showed that the1-MCP treatment on sapodillas inhibited the respiration, slowed down the ripening, maintained the colors, and slowed down the softening. With regard to the changes of weight, skin color and flesh as well as sugar, brix and vitamin C content, it showed that the 1-MCP treatment samples at concentration of 0.15μg/L obtained the best quality after 12 days of preservation at 25°C.
Key words: 1-MCP, sapodillas, quality, fruit ripening.

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
50 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992889
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
578
946
3114
1977507
5116
49778
1992889

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:21:41

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC