ẢNH HƯỞNG CỦA AMINOETHOXYVINYLGLYCINE (AVG) VÀ NHIỆT ĐỘ
BẢO QUẢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG, THỜI GIAN BẢO QUẢN
CỦA DƯA LƯỚI (Cucumis melo
L.) SAU THU HOẠCH

ThS. Lê Sĩ Ngọc; Nguyễn Hoàng Thảo Ly -
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là kéo dài thời gian bảo quản dưa lưới sau thu hoạch. Để đạt mục tiêu trên, một số kỹ thuật đã được ứng dụng để giảm sự sinh tổng hợp ethylen, chất ảnh hưởng lớn đến tốc độ chuyển hóa của quả sau thu hoạch. AVG được phun lên trái sau 25 ngày đậu trái với nồng độ 0,8 g/l. Kết quả cho thấy dưa lưới bảo quản ở 10±2oC là thích hợp nhất, thời gian bảo quản là 30 ngày, độ cứng đạt 0,134 kg/cm2, hao hụt khối lượng ít hơn so với mẫu đối chứng (0,08 g – 0,18 g). Độ Brix là 9,166oBrix và đường tổng đạt 62,723 mg/g.
 Từ khóa: AVG, dưa lưới, nhiệt độ.

EFFECTS OF AMINOETHOXYVINYLGLYCINE (AVG) AND PRESERVATION
TEMPERATURE ON THE QUALITIES, STORAGE TIME
OF
 POSTHARVEST CANTALOUPE (Cucumis melo L.)

Summary

 The study purpose is to prolong the ripe stage of postharvest cantaloupe. To this end, certain techniques are used to decrease the biosynthesis of ethylene which influences greatly the biotransformation speed of postharvest fruits. AVG was applied by spraying directly on the fruits 25 days after set fruits with the concentration 0.8 g/l. Results show that postharvest cantaloupes maintain the best qualities after treated at 10±2oC, within 30 days of preservation, with the hardness 0.134 kg/cm2, and a decrease in weight loss compared with the untreated samples  (0.08 – 0.18 g). The Brix value got 9.166oBrix and total sugar was 62.723 mg/g.
Keywords: AVG, cantaloupe, temperature.

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
41 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1993022
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
711
946
3247
1977507
5249
49778
1993022

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 07:15:00

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC