PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG ĐỒNG VÀ SẮT TRONG HÀU Ở KHU VỰC SÔNG GIANH THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

ThS. Nguyễn Mậu Thành - Trường Đại học Quảng Bình

Tóm tắt

Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) đã được áp dụng để xác định hàm lượng đồng và sắt trong hàu ở khu vực sông Gianh thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình. Phương pháp này cho độ lặp lại cao với RSD < 3,08%, độ thu hồi 94,6 ÷ 105,5%, giới hạn phát hiện thấp. Kết quả cho thấy hàm lượng trung bình đồng và sắt trong hàu xác định được tương đối cao (13,33 ÷ 19,56 mg/g tươi và 21,15 ÷ 29,97 mg/g tươi), mức độ an toàn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định 46/BYT-2007.
Từ khóa:Sông Gianh,hàu, đồng, sắt, phương pháp AAS.

 

ANALYSING AND MEASURING COPPER AND IRON CONTENT IN OYSTERS IN GIANH RIVER AT BA DON TOWN, QUANG BINH PROVINCE

Summary

The atomic absorption spectrophotometric method (AAS) has been applied to determine the copper and iron content in oysters in Gianh River in Ba Don Town, Quang Binh province. This method has a high repeatability of RSD < 3.08%, recovery between 94.6 ÷ 105.5%, and low detection limit. This result shows that the average copper and iron content in oysters is relatively high (13.33 ÷ 19.56mg/g fresh and 21.15 ÷ 29.97mg/g fresh, respectively), the safety level is within the allowed limits under the regulation No. 46/BYT 2007.
Key words: Gianh River, oysters, copper, iron, AAS method

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
42 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992758
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
447
946
2983
1977507
4985
49778
1992758

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:37:36

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC