KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG CÚ PHÁP VÀ TỪ VỰNG CỦA DIỄN NGÔN
PHẦN MỞ ĐẦU LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
THỰC HIỆN TẠI VIỆT NAM VÀ ÚC

ThS.Trần Thị Ngọc Phương - Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

Tóm tắt

Dựa trên lý thuyết phân tích diễn ngôn, nghiên cứu này tập trung vào việc mô tả và phân tích các đặc trưng diễn ngôn điển hình của phần giới thiệu luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh tại Úc (A-ELMTIs) và tại Việt Nam (V-ELMTIs) về phương diện đặc trưng cú pháp và từ vựng. Về đặc trưng cú pháp, câu đơn được sử dụng với tần số lớn hơn nhiều ở V-ELMTIs, trong khi đó câu phức được sử dụng nhiều hơn ở A-ELTMIs. Về phương diện từ vựng, A-ELMTIs sử dụng "các thuật ngữ đối chiếu" và "từ chỉ lượng và tiền tố phủ định" cao hơn so với V-ELTMIs, cụ thể là "các thuật ngữ đối chiếu" và cả hai A-ELMTIs và V-ELTMIs đều sử dụng rất thấp "từ phủ định".
Từ khóa: luận văn thạc sĩ, phân tích diễn ngôn, cú pháp, từ vựng.

EXAMINING SYNTACTIC AND LEXICAL FEATURES OF THE INTRODUCTION
OF M.A. THESES IN ENGLISH LINGUISTICS IN VIETNAM AND AUSTRALIA

Summary

Based on discourse analysis theories, this study focused on describing and analyzing typical discourse features of English language master thesis introductions in Australia (A-ELMTIs) and those in Vietnam (V-ELMTIs) in terms of syntactic and lexical features. With regard to syntactic features, simple sentences were used with far greater frequency in V-ELMTIs than in A-ELTMIs, whereas more complex sentences were found in A-ELTMIs. Lexically, A-ELMTIs used a higher proportion of “contrast terms” and “quantifiers and quasi-negatives” than that of V-ELTMIs, namely “contrast terms”, and there was little presence of “negatives” in both.
Key words: master theses; discourse analysis; syntax, lexicon; 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
32 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992944
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
633
946
3169
1977507
5171
49778
1992944

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:47:04

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC