GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC
THƯỜNG XUYÊN Ở TỈNH CÀ MAU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ThS.Trương Quốc Lâm – Trung tâm GDTX Cà Mau
PGS,TS.Phùng Đình Mẫn – Trung tâm Đào tạo từ xa Huế

Tóm tắt

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý là một trong những thành tố quan trọng giữ vai trò động lực phát triển của giáo dục Việt Nam. Bài viết nêu ra các giải pháp, trong đó có những giải pháp đột phá về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý; nhằm quy hoạch, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thương xuyên ở tỉnh Cà Mau trong bối cảnh hội nhập.
Từ khóa: giải pháp, phát triển, đội ngũ cán bộ quản lý, trung tâm giáo dục thường xuyên, tỉnh Cà Mau.

 SOME SOLUTIONS TO DEVELOP THE MANAGERIAL STAFF
IN THE CONTINUING DUCATION CENTERS OF CA MAU PROVINCE 
AT THE PRESENT TIME

Summary

Developing managerial staffs is one of the important factors developing Vietnam education. This paper initiates solutions, including several breakthroughs in planning, training, refreshing and policy-making for managerial staffs, as such to plan, train, refresh and improve those staffs in continuing education centers of Ca Mau Province in the period of integration.
Keywords: solution, develop, managerial staff, continuing education center, Ca Mau Province.

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
31 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992735
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
424
946
2960
1977507
4962
49778
1992735

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:30:18

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC