GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY HỌC TÍCH HỢP
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁC TỈNH KHU VỰC NAM BỘ

PGS,TS.Ngô Minh Oanh – Viện Nghiên cứu Giáo dục,

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tóm tắt

Từ thực trạng công tác quản lý dạy học tích hợp ở các trường Trung học cơ sở khu vực Nam Bộ, tác giả bài báo đã chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất các giải pháp đổi mới công tác quản lý dạy học tích hợp như đổi mới về nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý; đổi mới về công tác bồi dưỡng giáo viên; đổi mới quá trình quản lý hoạt động dạy và học; đổi mới về thi đua, khen thưởng, kiểm tra, đánh giá; đổi mới về công tác tài chính và cơ sở vật chất... nhằm nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp ở các trường trung học cơ sở khu vực Nam Bộ.

Từ khóa: Quản lý dạy học tích hợp, trung học cơ sở, Nam Bộ.

SOLUTIONS TO RENOVATING INTEGRATIVE INTRUCTION MANAGEMENT
AT SECONDARY SCHOOLS IN SOUTH VIETNAM

Summary

Based on the current situation of integrative instruction management at secondary schools in South Vietnam, the paper reveals its weaknesses and causes, and thereby proposes such solutions for improvement as renovating managerial staffs’ mindset, teacher-professional development, teaching-learning management process, evaluating and rewarding, testing and assessment, infrastructure and financial management, etc., which aims to enhance integrative instruction at secondary schools in South Vietnam.

Key words: Integrative instruction management, secondary schools, South Vietnam 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
50 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992829
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
518
946
3054
1977507
5056
49778
1992829

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:00:42

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC