SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRONG HỆ THỐNG
ƯƠNG NUÔI CÁ TRA 
(Pangasianodon hypophthalmus) TUẦN HOÀN

Nguyễn Thị Hồng Nho – Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

 Cá tra 15 ngày tuổi được ương trong hệ thống tuần hoàn cho đến khi cá đạt chiều cao thân 1,5 cm. Mật độ cá thả là 2 con/l. Mẫu nước được thu hàng tuần tại bể nuôi, bể lắng và bể lọc. Cá được cân, đo 3 lần vào đầu, giữa và cuối thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cho thấy các yếu tố TSS, NO3-, TN và PO43- tăng về cuối thí nghiệm. Hàm lượng TAN, NO2- được duy trì ở mức thấp; pH, độ kiềm có xu hướng giảm. Tốc độ tăng trưởng tương đối trung bình của cá là 4,32%/ngày và tốc độ tăng trưởng tuyệt đối trung bình là 0,30 g/ngày. Tỉ lệ sống của cá đạt 100% sau 56 ngày thí nghiệm.
Từ khóa: Chất lượng nước, hệ thống tuần hoàn, Pangasianodon hypophthalmus, ương nuôi.

WATER QUALITY VARIATION IN THE CATFISH
(Pangasianodon hypophthalmus) REARING RECIRCULATION SYSTEM

Summary

Fifteen-day old catfish (Pangasianodon hypophthalmus) was reared in the recurculation system until it reached 1.5 cm high. Stocking density was 2 fishes per liter. Water samples were collected weekly at three locations of nursing, settling and bio-filter tank. The fish were weighed, measured three times at the beginning, middle and the end of experiment. The results showed TSS, NO3-, TN and PO43- increased towards the end of the experiment. Concentration of TAN, NO2- stayed at low level; pH and alkalinity tended to decrease. The relatievly average growth rate was 4.32% per day and the absolutely average one was 0.30g per day. Survival rate was 100% after 56 days of the experiment.
Keywords: water quality, recirculation system, Pangasianodon hypophthalmus, rearing.

 

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
20 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1036871
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
105
2196
3039
1027763
12221
32854
1036871

Your IP: 3.237.20.246
Server Time: 2021-04-13 04:24:07

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website