PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA LÀNG HOA – KIỂNG SA ĐÉC

Đỗ Nhựt Linh, Hồ Thị Khánh Linh – Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Làng hoa - kiểng Sa Đéc đã được người dân trong nước chú ý đến và Đồng Tháp đang phát triển làng nghề này để trở thành điểm tham quan du lịch, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân. Nhưng thực tế, việc phát triển làng hoa - kiểng vẫn chưa đạt được hiệu quả vì thế bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để xác định những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng hoa - kiểng. Kết quả nghiên cứu cho thấy điều kiện tự nhiên, con người và chính sách phát triển của Nhà nước là những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng hoa - kiểng Sa Đéc. Nhưng mấu chốt nhất là sự nhận thức chưa đầy đủ về điều kiện kinh tế - xã hội trong tư duy sản xuất của nông hộ, đây chính là rào cản lớn nhất. Dựa trên kết quả này, chúng tôi đã đề xuất giải pháp góp phần giúp làng hoa - kiểng Sa Đéc phát triển bền vững.

Từ khóa: nhân tố ảnh hưởng, làng hoa - kiểng Sa Đéc, phát triển bền vững.

AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SA DEC ORNAMENTAL FLOWER VILLAGE

Sadec ornamental flower village is popular throughout the country and Dong Thap is developing the village to become tourist attractions, and improving income for florists. But in reality, the village has yet to be developed effectively as expected, so this study used quantitative methods to identify factors affecting the village’s development. The study results showed that natural conditions, humans and governmental policies have great effects on the development of the village. But most importantly, it is the florists’ insufficient awareness of econo-social conditions, making the biggest barrier. Based on the above results, we propose solutions to contribute to sustainably developing Sadec ornamental flower village.
Keywords: factors, Sadec ornamental flower village, sustainable development.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
28 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1043208
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
915
1885
9376
1027763
18558
32854
1043208

Your IP: 3.235.25.169
Server Time: 2021-04-17 21:54:18

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website