PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO ĐỘI NGŨ
CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Trần Khánh Đức- Trường ĐH Hiroshima Nhật Bản

Tóm tắt

Bài báo trình bày và phân tích bối cảnh, đặc trưng của xã hội hiện đại, nền kinh tế tri thức và giáo dục trong nền kinh tế tri thức. Phân tích yêu cầu và các nội dung phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho đội ngũ các nhà quản lý nói chung và các nhà quản lý giáo dục nói riêng. Từ đó, đề xuất các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận phát triển năng lực tư duy sáng tạo.

Từ khóa: năng lực, tư duy, sáng tạo, năng lực tư duy sáng tạo, nhà quản lý, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

DEVELOPING EDUCATION MANAGERIAL STAFF’S
CREATIVE THINKING COMPETENCE  

Summary

This article discusses the features of current society, knowledge economy and education in knowledge economy. It analyses requiments and contents of developing managerial staffs’ creative thinking competence in general and that of education managerial staff in particular. Thereby, suggestive contents are presented to significantly renovate the training and retraining of education managerial staff by means of developing creative thinking competence.

Keywords: competence, thinking, creative, creative thinking competence, mamager, education mamagerial staff.

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
247 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

999246
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3618
796
8005
985300
7450
24908
999246

Your IP: 3.237.178.91
Server Time: 2021-03-05 07:11:36

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website