TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO SPINEL LI4MN5O12
BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT

Nguyễn Minh Thảo, Phạm Minh Xuân-
Trường ĐH Đồng Tháp

Tóm tắt

Vật liệu Li4Mn5O12 được tổng hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt. Điều kiện tổng hợp được xác định: tỉ lệ mol Li:Mn = 5:3, nhiệt độ 120oC, 216 giờ, thiêu kết 500oC trong 6 giờ. Vật liệu Li4Mn5O12 được phân tích thành phần, cấu trúc, hình thái bằng nhiễu xạ tia X (XRD), phổ hấp thu nguyên tử ngọn lửa (F-AAS), phổ hồng ngoại (FT-IR), phương pháp xác định carbon trong mẫu rắn (TC), hiển vi điện tử quét (SEM), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), đặc trưng tính chất điện hóa bằng kỹ thuật quét thế vòng tuần hoàn (CV). Vật liệu Li4Mn5O12 có cấu trúc spinel (Fd3m), kích thước hạt khoảng 40-60 nm, tỉ lệ Li:Mn xác định (F-AAS) là 0,798, số oxy hóa trung bình của Mn trong sản phẩm là +3,98 ± 0,02. Vật liệu có khả năng đan cài-phóng thích thuận nghịch ion Li+ tốt.
Từ khóa: Li4Mn5O12, nano, spinel, phương pháp thủy nhiệt.

NANO SPINEL Li4Mn5O12 MATERIAL SYNTHESIZED
 BY HYDROTHERMAL METHOD

Summary

Li4Mn5O12 material has been successfully synthesized by hydrothermal method. Synthesis conditions are: Li:Mn molar ratio 5:3, temperature at 120oC, 216 hours, calcinating at 500oC for 6 hours. The obtained material was analysed its components, characterized by X-ray diffraction (XRD), flame atomic adsorption spectrometry (F-AAS), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), Total Carbon (TC), Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), Cyclic Voltammetry technique (CV). The obtained Li4Mn5O12 material has spinel structure (Fd3m), crystal size in 40-60 nm, Li:Mn ratio ~ 0,798, average valence of Mn in product is 3.98 ± 0.02. Li-ions can reversibly insert-extract in Li4Mn5O12 material in well.
Keywords: Li4Mn5O12, nano, spinel, hydrothermal method.

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
16 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1034003
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
171
461
171
1027763
9353
32854
1034003

Your IP: 3.236.231.14
Server Time: 2021-04-11 05:37:26

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website