NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC HÌNH HỌC VÀ CẤU TRÚC ELECTRON CỦA CLUSTER MNS3-/0
BẰNG HÓA HỌC TÍNH TOÁN VÀ GIẢI THÍCH PHỔ QUANG ELECTRON CỦA CLUSTER ANION

Trần Văn Trận- Trường ĐH Cần Thơ
Trần Quốc Trị,Nguyễn Minh Thảo, Phan Trung Cang, Trần Văn Tân-
Trường ĐH Đồng Tháp

Tóm tắt

Phiếm hàm B3LYP và phương pháp CASSCF/CASPT2 được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc hình học và cấu trúc electron của cluster MnS3−/0. Kết quả cho thấy độ bền về mặt năng lượng của các đồng phân thuộc cluster anion (cluster mang điện tích âm) giảm dần theo chiều từ η2-(S2)MnS đến MnS3 và cuối cùng là η2-(S3)Mn. Độ bền của các đồng phân thuộc cluster trung hòa điện giảm dần theo chiều từ η2-(S2)MnS đến η2-(S3)Mn và cuối cùng là MnS3. Trạng thái electron cơ bản của cluster anion là 5B2 của đồng phân η2-(S2)MnS, trong khi trạng thái cơ bản của cluster trung hòa điện là 4B1 thuộc đồng phân η2-(S2)MnS. Phổ quang electron của cluster anion được giải thích dựa vào các quá trình tách electron ra khỏi đồng phân bền nhất η2-(S2)MnSvà các đồng phân không bền MnS3 và η2-(S3)Mn.

Từ khóa: cluster MnS3−/0, cấu trúc hình học, cấu trúc electron, phương pháp CASSCF/CASPT2.

INVESTIGATION ON THE GEOMETRICAL AND ELECTRONIC STRUCTURES    OF MnS3−/0 CLUSTERS BY COMPUTATIONAL CHEMISTRY AND INTERPRETATION OF THE ANION PHOTOELECTRON SPECTRUM

Summary

The B3LYP functional and CASPT2 method are utilized to investigate the geometrical and electronic structures of MnS3−/0 clusters. The results show that the stability of the anionic isomers decreases from η2-(S2)MnSto MnS3 and to η2-(S3)Mn. The stability of the neutral isomers decreases from η2-(S2)MnS to η2-(S3)Mn and to MnS3. The ground state of the anionic cluster is calculated to be the 5B2 of η2-(S2)MnS isomer, while that of the neutral is the 4B1 of the same isomer. The photoelectron spectrum of MnS3is interpreted by electron detachments from the most stable η2-(S2)MnS isomer and from the metastable MnS3 and η2-(S3)Mnisomers.
Keywords: MnS3−/0 clusters, geometrical structure, electronic structure, CASSCF/CASPT2. 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
10 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1033994
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
162
461
162
1027763
9344
32854
1033994

Your IP: 3.236.231.14
Server Time: 2021-04-11 05:32:35

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website