SỬ DỤNG DỊCH CHIẾT BẠCH HOA XÀ (Plumbago zeylanica L.) TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii)

Nguyễn Lê Hoàng Yến, Lâm Sơn Minh- Trường ĐH Tây Đô

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của phương pháp tách chiết và liều lượng dịch chiết Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) được bổ sung trong nước nuôi lên sự phát triển của ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Bạch hoa xà được chiết xuất bằng 2 phương pháp: (i) đun lá Bạch hoa xà với nước cất và (ii) ngâm lá Bạch hoa xà trong cồn 70 %. Liều lượng dịch chiết Bạch hoa xà bổ sung trong nước ương nuôi ấu trùng tôm càng xanh: 0 (đối chứng), 200, 300 và 400 g/m3. Kết quả thí nghiệm cho thấy, bổ sung dịch chiết Bạch hoa xà trong nước ương đã tăng tỷ lệ sống của ấu trùng khi chuyển sang giai đoạn hậu ấu trùng và giảm nguy cơ nhiễm một số nhóm ngoại ký sinh, góp phần tăng năng suất trong ương ấu trùng tôm càng xanh.

Từ khóa: Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica), tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii), ương ấu trùng, ngoại kí sinh.

USING EXTRACTED SOLUTION FROM Plumbago zeylanica L.
ON Macrobrachium rosenbergii LARVAL REARING

 Summary

The study was conducted to assess the influence of the extraction method and a dosage extract fromPlumbago zeylanica added in the water rearing Macrobrachium rosenbergii larvae. Plumbago zeylanicawas extracted by two methods: (i) boiling the leaves in distilled water and (ii) soaking them in ethanol 70%. Solution Plumbago zeylanica used of four dosages 0 (control), 200, 300 and 400 g/m3. The results showed that, added extracted solution Plumbago zeylanica in larval rearing water helped increase the survival rate of postlarvae, reduce the risk of certain groups of ectoparasites, partly increasing productivity in Macrobrachium rosenbergii larvae rearing.

Keywords: Ectoparasites, Larval rearing, Macrobrachium rosenbergii, Plumbago zeylanica.

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
18 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1034007
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
175
461
175
1027763
9357
32854
1034007

Your IP: 3.236.231.14
Server Time: 2021-04-11 05:39:47

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website