GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG SINH VIÊN
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Huỳnh Thanh Nhã, Trang Vũ Phương, Nguyễn Thị Ngọc Anh-
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Tóm tắt

Đảng ta đã khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, chính sách tín dụng sinh viên ra đời nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tài chính có điều kiện trang trải chi phí học tập. Do đó nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê mô tả kết hợp phương pháp chuyên gia để khảo sát ý kiến các nhà khoa học, quản lý vùng đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2013, nhằm đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế của chương trình tín dụng sinh viên, từ đó đề xuất giải pháp thay đổi cơ chế chính sách và mở rộng vai trò phối hợp của các cơ sở đào tạo, chính quyền địa phương và ngân hàng chính sách xã hội, nhằm nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng sinh viên vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa: Tín dụng, sinh viên, chính sách xã hội, đồng bằng sông Cửu Long.

SOLUTIONS TO INCREASE EFFICIENCY OF STUDENT CREDIT PROGRAM
IN THE MEKONG DELTA

Summary

Our Communist Party has identified that education and training is the top national policy, and motivation determining economic and social development. For this reason, student credit policy is created to support students with financial difficulties, affording their study expenses. This study used descriptive statistics and expert interview surveying scientists, managers in the Mekong Delta in 2013, in order to evaluate the related program achievements as well as its shortcomings. Thereby, solutions are proposed to change the mechanism and expand the coordinative role of training institutions, local government and social policy banks, as such for increasing the program efficiency in the Mekong delta.
Keywords: Credit, students, social policy, the Mekong Delta. 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
15 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1033980
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
148
461
148
1027763
9330
32854
1033980

Your IP: 3.236.231.14
Server Time: 2021-04-11 04:59:24

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website