NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA KEO TAI TƯỢNG (ACACIA MANGIUM WILD) TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Tấn Hùng,  Trịnh Quang Huy-
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng của Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) tại huyện Phú Lương cho thấy: Mật độ của rừng trồng giảm dần theo tuổi. Tốc độ sinh trưởng giữa các tuổi, các vị trí địa hình là có sự khác nhau rõ rệt, các giá trị D1.3,Hvn (max) và D1.3, Hvn (min) có sự chênh lệch lớn, chứng tỏ trong lâm phần, cây rừng đã có sự phân hóa mạnh, trữ lượng rừng thay đổi theo tuổi. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đưa ra những định hướng trong kinh doanh rừng nhằm nâng cao năng suất và trữ lượng rừng.
Từ khóa: Chiều cao, Đường kính, Keo tai tượng, Mật độ, Sinh trưởng, Trữ lượng.

STUDYING GROWTH FEATURES OF ACACIA MANGIUM WILD
IN PHU LUONG DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE

Summary

The study findings about the growth of Acacia mangium Wild at Phu Luong District show that: The plantation density decreases with age. And there was a significant difference in growth rates among different ages at different locations. The fact that D1.3,Hvn (max) and D1.3, Hvn (min) significantly differ indicates that plant differentiation is strong and forest stock changes with age. The findings help make forest-business orientations as such to improve efficiency and stock.
Keywords: heigth, diameter, Acacia mangium, density, growth, stock.

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
30 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

664646
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2397
2560
14018
640011
47199
32422
664646

Your IP: 18.206.187.81
Server Time: 2020-05-30 22:52:03

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website