VẬN DỤNG MÔ HÌNH IPA ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA

Huỳnh Văn Thái-
Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định, đánh giá các tiêu chí của chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa. Số liệu nghiên cứu thu thập từ 430 sinh viên hệ cao đẳng. Các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và sử dụng mô hình phân tích mức độ quan trọng - mức độ thực hiện (IPA) được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu được thực hiện trên mô hình phân tích IPA như sau: tập trung phát triển có 4/22 tiêu chí, tiếp tục duy trì có 10/22 tiêu chí, hạn chế phát triển có 6/22 tiêu chí và giảm sự đầu tư có 2/22 tiêu chí.
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ đào tạo, mô hình IPA, Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa. 

USING IPA MODEL TO EVALUATE THE QUALITY OF
TRAINING SERVICES AT TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE

Summary

The research goal is to identify and evaluate the criteria of training service quality at Tuy Hoa industrial College. The research data were gathered from 430 college students. The research methods included descriptive statistics, Cronbach's Alpha, Exploratory factor analyses (EFA) and Importance-Performance Analysis model (IPA). The results based on IPA are as follows: “Development focus” 4/22 criteria, “Keeping on” 10/22 criteria, “Development limitation” 6/22 criteria and “Investment decrease” 2/22 criteria.
Keyword: Service training quality, IPA model, Tuy Hoa Industrial College.

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
23 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

654213
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
634
1476
3585
640011
36766
32422
654213

Your IP: 18.208.132.33
Server Time: 2020-05-26 09:20:41

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website