ĐỊNH LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CỦA ÁNH XẠ -CO YẾU
TỔNG QUÁT TRONG KHÔNG GIAN -MÊTRIC SẮP THỨ TỰ

Nguyễn Trung Hiếu - Trường Đại học Đồng Tháp
Lê Thị Chắc -SV Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu khái niệm ánh xạ -co yếu, -co yếu tổng quát trong không gian -mêtric sắp thứ tự và thiết lập một số định lí điểm bất động chung cho hai lớp ánh xạ này. Các kết quả này là sự mở rộng của các kết quả chính trong [4] và [7]. Đồng thời, chúng tôi xây dựng ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.
Từ khóa: điểm bất động chung, ánh xạbảo toàn thứ tự tăng yếu theo  ánh xạ -co yếu tổng quát, không gian -mêtric đầy đủ theo quỹ đạo. 

COMMON FIXED POINT THEOREMS FOR GENERALIZED WEAK -CONTRACTION
MAPPINGS IN PARTIALLY ORDERED 2 -METRIC SPACES

Summary

In this paper, we introduce the notions of  a weak -contraction mapping, a generalized weak -contraction mapping in partially ordered -metric spaces and establish some common fixed point theorems for these two classes of mappings. These results are the generalizations of the main results in [4] and [7]. We also provide some illustrated examples for the obtained results.
Keywords: common fixed point, -weakly isotone increasing mappings, generalized weak -contraction mappings, orbitally complete -metric spaces. 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
26 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

662243
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2554
2027
11615
640011
44796
32422
662243

Your IP: 3.231.226.13
Server Time: 2020-05-29 23:56:45

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website