NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Nguyễn Văn Đệ - Trường Đại học Đồng Tháp
Bùi Thị Ngọc Xuân - Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, BR-VT

Tóm tắt

Thực tiễn đổi mới giáo dục và đào tạo đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, phải không ngừng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực quản lý; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và năng lực bổ trợ khác. Bài viết trình bày một số yêu cầu về phẩm chất, năng lực cần thiết của tổ trưởng chuyên môn; thực trạng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; từ đó, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và cả nước.
Từ khóa: Tổ trưởng chuyên môn, trung học phổ thông, chất lượng, Bà Rịa - Vũng Tàu.  

ENHANCING THE QUALITY OF SUBJECT LEADERS AT  HIGH SCHOOLS 
IN BA RIA - VUNG TAU PROVINCE

Summary

The reality of education-training renovation is placing more and more requirements on subject leaders, who need to increasingly enhance their political characters, morals; managerial ability; professional competence, techniques, and other competences. This article analyzes requirements on vital characters, competences and reality of subject leaders at high schools in Ba Ria-Vung Tau province; thereby proposes solutions to improve those leaders’ quality, serving the educational development in the province and the whole country.
Keywords: subject leader, high school, quality, Ba Ria - Vung Tau.

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
19 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

655327
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
374
1374
4699
640011
37880
32422
655327

Your IP: 34.204.193.85
Server Time: 2020-05-27 06:32:16

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website