THIẾT KẾ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC NHẤT QUÁN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH

Nguyễn Hữu Duyệt- Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

    Bài báo trình bày quan điểm mới về mục tiêu, vai trò, nguyên tắc và quy trình thiết kế đề cương chi tiết học phần để tổ chức dạy học nhất quán với chuẩn đầu ra chương trình. Theo đó giới thiệu mẫu cấu trúc đề cương chi tiết học phần đã được sử dụng chính thức tại Trường Đại học Đồng Tháp, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, giúp sinh viên chủ động tự học và đáp ứng nhu cầu đào tạo đã được cam kết trong chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo. 
     Từ khóa: chuẩn đầu ra, đề cương, mục tiêu, tự học.

DESIGNING SYLLABUSES CONSISTENT WITH LEARNING OUTCOMES OF
THE TRAINING PROGRAM

Summary

   This paper presents new views on objectives, roles, principles and procedures of designing course syllabuses in order to administer instructions consistent with learning outcomes of training program. Thus, the paper introduces a course syllabus format that has been officially used at Dong Thap University, helping innovate teaching methods, develop students’ learning autonomy and meet the training quality committed in learning outcomes of each training major.
     Key words: learning outcomes, course syllabus, objective, learning autonomy. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
19 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1040315
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
612
2135
6483
1027763
15665
32854
1040315

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-15 21:28:43

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website