VẬN DỤNG LÝ THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TỔ CHỨC DẠY HỌC
BÀI TỰ NHIÊN - XÃ HỘI BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY

Dương Huy Cẩn- Trường ĐH Đồng Tháp

Tóm tắt

        Tổ chức dạy học theo lý thuyết đa trí tuệ bằng sơ đồ tư duy có tác dụng kích thích tính tích cực học tập, tìm tòi nghiên cứu, phát triển năng lực và kỹ năng học tập cho học sinh. Phát triển trí tuệ của học sinh trong học tập theo năng lực của từng cá nhân phù hợp với nội dung học tập góp phần thực hiện mục tiêu và chất lượng dạy học. Bài báo trình bày tóm tắt về lý thuyết đa trí tuệ, sơ đồ tư duy trong dạy học và cách vận dụng lý thuyết đa trí tuệ bằng sơ đồ tư duy trong dạy học các môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, 2, 3; Khoa học lớp 4, 5; Lịch sử và Địa lý lớp 4, 5 (Tự nhiên - Xã hội) ở tiểu học để phát triển năng lực học tập cho học sinh. 
        Từ khóa: Tự nhiên - Xã hội, đa trí tuệ, sơ đồ tư duy, tiểu học.

IMPLEMENTING MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY TO TEACH
THE NATURE – SOCIETY SUBJECTS BY MIND MAPPING

Summary

     Multiple intelligence-based instruction by mind mapping helps to stimulate students’ positive learning, research, capacity development and learning skills. Developing individual intelligences in accordance with lesson contents contributes to achieving lesson objectives and quality. This paper presents a brief summary of multiple intelligences theory, mind mapping in teaching, and the use of these tools in teaching Nature-Society subjects of grades 1, 2, 3; Science subject grades 4, 5; History and Geography grade 4 (Nature-Society) in elementary school in order to develop students’ learning capacity.
          Keywords: Nature-Society, multiple intelligences, mind mapping, elementary.

 

 

  

 

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
19 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1040332
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
629
2135
6500
1027763
15682
32854
1040332

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-15 21:44:00

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website