ĐIỀU KIỆN ĐỦ CHO TÍNH ỔN ĐỊNH NGHIỆM
CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN PHI TUYẾN CÓ CHẬM CHỊU NHIỄU

Lê Trung Hiếu - Trường Đại học Đồng Tháp,
Nguyễn Thị Thu Hải- Sinh viên, Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

 Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra điều kiện đủ mới cho tính ổn định mũ của một lớp hệ phương trình sai phân phi tuyến phụ thuộc thời gian, có chậm, chịu nhiễu. Một ví dụ được đưa ra nhằm minh họa cho kết quả đạt được.
Từ khóa: Hệ phương trình sai phân; hệ phương trình chịu nhiễu; biên ổn định; ổn định mũ.

SUFFICIENT CONDITIONS FOR SOLUTION STABILITY OF NONLINEAR TIME-
VARYING PERTURBED DIFFERENCE SYSTEMS WITH DELAYS

Summary

 In this paper, we generate new sufficient conditions for exponential stability of nonlinear perturbed time-varying difference systems with delays. An example is provided to illustrate the obtained results.
Keywords: Difference systems; perturbed systems; stability bound; exponential stability.

 

  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
84 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

657105
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2152
1374
6477
640011
39658
32422
657105

Your IP: 34.231.21.83
Server Time: 2020-05-27 20:51:34

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website