SỰ HỘI TỤ CỦA THUẬT TOÁN LAI GHÉP CHO ÁNH XẠ α -KHÔNG GIÃN
TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

Huỳnh Diễm Ngọc- Sinh viên, Trường Đại học Đồng Tháp,
Nguyễn Trung Hiếu- Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu hai thuật toán lai ghép và thiết lập sự hội tụ của chúng cho ánh xạ α-không giãn trong không gian Hilbert. Các kết quả này là sự mở rộng của các kết quả chính trong [2]. Đồng thời, chúng tôi xây dựng ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.
Từ khóa: thuật toán lai ghép, ánh xạ α -không giãn, không gian Hilbert.             

COVERGENCE OF HYBRID ALGORITHMS
FOR α -NONEXPANSIVE MAPPINGS IN HILBERT SPACES

Summary

In this paper, we introduce two hybrid algorithms and state their convergence theorems for α -nonexpansive mappings in Hilbert spaces. These results are generalizations of the main ones found in [2]. In addition, we provide illustrations for the obtained results.
Keywords: hybrid algorithm, α -nonexpansive mapping, Hilbert space.

  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
12 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

519646
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
262
838
1836
511150
22730
29635
519646

Your IP: 18.232.51.247
Server Time: 2020-01-28 05:45:32

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website