ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ KINH DOANH ĐA NGÀNH
ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP
Ở VIỆT NAM

Đoàn Vinh Thăng- Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính và kinh doanh đa ngành đối với hiệu quả kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp (Khu vực I) tại Việt Nam. Dựa trên dữ liệu thu thập từ 3.584 hợp tác xã thuộc Khu vực I, kết quả ước lượng bằng mô hình hồi quy (OLS) chỉ ra rằng, mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng tích cực lên hiệu quả kinh doanh, đại diện bởi hệ số ROA. Tuy nhiên, khi tỉ lệ vốn vay trên tổng tài sản cao hơn mức 42,5% thì sự gia tăng đòn bẩy tài chính sẽ làm giảm hệ số ROA. Ngoài ra, kết quả còn cho thấy các hợp tác xã kinh doanh đa ngành sẽ có hiệu quả cao hơn so với các hợp tác xã không đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.
Từ khóa: Đòn bẩy tài chính, kinh doanh đa ngành, hiệu quả kinh doanh, hợp tác xã.

THE IMPACT OF FINANCIAL LEVERAGE AND DIVERSIFICATION
ON THE PERFORMANCE OF VIETNAMESE AGRICULTURAL COOPERATIVES
Summary

This paper evaluates the impact of financial leverage and diversification on the performance of Vietnamese Agricultural Cooperatives (Zone 1). On the dataset of 3,584 cooperatives, Zone 1, the estimated regression model (OLS) indicates that financial leverage level positively impacts their business performances, proxied by ROA ratio. However, when the debt/total asset ratio is higher than 42,5%, ROA ratio will be reduced. Moreover, the result also shows that diversified cooperatives have better performance than those of the non-diversified ones.
Keywords: Financial leverage, diversification, business performance, cooperative.

  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
88 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

656825
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1872
1374
6197
640011
39378
32422
656825

Your IP: 34.231.21.83
Server Time: 2020-05-27 20:07:45

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website