ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Nguyễn Thị Khuyến- Trường Đại học Tiền Giang

Tóm tắt

Đổi mới phương pháp giảng dạy là nhu cầu tất yếu của giảng viên, bởi vì đổi mới là sự sáng tạo, sự tái cấu trúc về kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả trong giáo dục để đạt được mục tiêu đào tạo đề ra. Bài viết này trình bày cơ sở lý luận và hiệu quả của việc đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Pháp luật đại cương tại Trường Đại học Tiền Giang, từ đó đề ra định hướng và giới thiệu một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tính cực, chủ động của sinh viên khi tham gia học phần này tại các trường đại học, cao đẳng.
Từ khóa: Đổi mới phương pháp giảng dạy, giảng viên, sinh viên, pháp luật đại cương.

INNOVATING THE METHOD OF TEACHING THE GENERAL LAW MODULE
IN TIEN GIANG UNIVERSITY

Summary

Innovation in teaching methods is crucial for faculty, because it boosts creativity and restructuring knowledge in order to improve educational efficiency towards the expected targets. This article presents the rationale and effectiveness of innovating methods in teaching General Law Module at Tien Giang University; thereby it suggests relevant orientations and teaching methods to promote the dynamic of those students taking this module at universities and colleges.
Keywords: Innovation in teaching methods, teachers, students, general law.

  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
13 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

519676
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
292
838
1866
511150
22760
29635
519676

Your IP: 18.232.51.247
Server Time: 2020-01-28 06:27:36

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website