TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ TRI THỨC

Huỳnh Hiền Hải- Trường Đại học Ngoại thương

Tóm tắt

Giáo dục đã khẳng định được vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế tri thức. Tri thức góp phần đáng kể vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, từ tác động đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế tri thức. Các thành phần chính của một nền kinh tế tri thức đã phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng trí tuệ, tri thức so với các nguồn lực vật chất hay tài nguyên thiên nhiên khác. Trong nền kinh tế dựa trên tri thức, đổi mới được thúc đẩy bởi sự tương tác từ các nhà sản xuất và người sử dụng trong việc trao đổi các kiến thức đã được hệ thống hóa, mô hình tương tác này đã thay thế các mô hình tuyến tính truyền thống của sự đổi mới.
Từ khoá: tri thức, kinh tế tri thức, giáo dục, Việt Nam.

THE IMPORTANCE OF EDUCATION IN KNOWLEDGE ECONOMY

Summary

Education has identified its growing role in knowledge economy. Knowledge significantly impacts advancements of science and technology, developments of economy, especially knowledge economy. Key components of a knowledge economy are more heavily reliant on intellectual capabilities than on other physical or natural resources. In the knowledge-based economy, innovation is driven by interactions of producers and users in exchanging systematized knowledge, and this interactive model has replaced those linear traditional ones of innovation.
Keywords: knowledge, knowledge economy, education, Vietnam.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
10 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

473060
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
981
5779
459339
5779
32374
473060

Your IP: 3.231.229.89
Server Time: 2019-12-07 00:22:35

Lịch Âm - Dương

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website