THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

Phạm Minh Giản, Đặng Thị Thu Liễu - Trường Đại học Đồng Tháp
Huỳnh Thanh Hùng - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Tóm tắt

Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt quyết định chất lượng giáo dục. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói chung, cán bộ quản lý trường trung học phổ thông nói riêng luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển giáo dục. Bài viết đề cập đến thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý theo Chuẩn hiệu trưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trong thời gian tới.
Từ khóa: Cán bộ quản lý trường trung học phổ thông, phát triển đội ngũ, Chuẩn hiệu trưởng trường trung học phổ thông.

REALITIES AND SOLUTIONS TO DEVELOPING MANAGERIAL STAFFS
OF 
DONG THAP HIGH SCHOOLS SUBJECT TO PRINCIPALS STANDARD

Summary

Teachers and educational managers are the key force in making education quality. Hence, developing educational managers in general, and those of high schools in particular, is always the top-rank duty of education and traning development strategy. This article discusses realities of developing the concerned staffs subject to the Principals Standard in Dong Thap province during the recent years, and prososes relevant improvements in the future.
Keywords: High school managers, develop staffs, High School Principals Standard. 

  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
11 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

473061
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
981
5780
459339
5780
32374
473061

Your IP: 3.231.229.89
Server Time: 2019-12-07 00:22:42

Lịch Âm - Dương

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website