PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN
ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM Colletotrichum sp.GÂY BỆNH THÁN THƯ
TRÊN HÀNH LÁ

 Nguyễn Thị Liên, Hà Trọng Nhân, Trần Thị Xuân Mai,
Nguyễn Thị Pha,Nguyễn Lam Minh-Trường ĐH Cần Thơ

 Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư trên cây hành lá. Từ đất vùng rễ hành được thu tại tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ đã tuyển chọn được 55 dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư trên hành lá. Năm dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng mạnh nhất đều có đầy đủ bốn cơ chế đối kháng và là những dòng vi khuẩn triển vọng để ứng dụng trong việc phòng trừ sinh học bệnh thán thư trên cây hành lá.
Từ khóa: Colletotrichum sp., hành lá, phân lập, thán thư, vi khuẩn đối kháng.

ISOLATING AND SELECTING ANTAGONISTIC BACTERIA FROM RHIZOSPHERE SOIL AGAINST COLLETOTRICHUM SP. CAUSING ANTHRACNOSE IN ONIONS

Summary

This study was conducted to isolate and select bacterial strains ably antagonistic to Colletotrichum sp. causing anthracnose in onions. From rhizosphere soil samples collected in Soc Trang province and Can Tho city, 55 bacteria strains are found ably antagonistic to Colletotrichum sp. causing anthracnose on onions. The 5 antagonistically-strongest strains all have four antagonistic strategies, and are promising for use to treat anthracnose in onions.
Key words: Colletotrichum sp., onion, isolate, anthracnose, antagonistic bacteria.

  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
16 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

472523
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
457
883
5242
459339
5242
32374
472523

Your IP: 3.227.252.66
Server Time: 2019-12-06 12:18:37

Lịch Âm - Dương

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website