PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG ĐỒNG VÀ KẼM
 TRONG CÁ LÓC (Channa maculata) NUÔI Ở KHU VỰC
XÃ NGƯ THỦY BẮC, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

Nguyễn Mậu Thành- Trường Đại học Quảng Bình 

Tóm tắt

    Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) được áp dụng để xác định hàm lượng đồng và kẽm trong cá lóc nuôi ở khu vực xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Phương pháp này cho độ lặp lại cao với RSD < 3,25%, độ thu hồi 94,23 ÷ 102,35%, giới hạn phát hiện thấp. Kết quả cho thấy hàm lượng trung bình của đồng và kẽm trong cá lóc là: (0,206 ÷ 2,037 mg/kg tươi và 4,163 ÷ 14,704 mg/kg tươi), nằm trong giới hạn cho phép theo quy định 46/BYT 2007.
Từ khóa:Cá lóc, đồng, kẽm, phương pháp F-AAS.

ANALYSING AND EVALUATING THE COPPER AND ZINC CONTENT IN SNAKE-HEAD FISH (Channa maculata) RAISED IN NGU THUY BAC COMMUNE,
LE THUY DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE

Summary

   The flame-atomic absorption spectrometry (F-AAS) is applied to determine the copper and zinc content in Snake-head fish raised in Ngu Thuy Bac commune, Le Thuy district Quang Binh province. This method has a high repeatability with RSD < 3.25%, the recovery from 94.23 % to 102.35%, low limit of detection. The obtained result shows that the average copper and zinc content in the fish is (0.206 ÷ 2.037 mg/kg fresh and 4.163 ÷ 14.704 mg/kg fresh) and within the allowed limits subject to the Regulation No. 46/BYT 2007.
Keywords:Snake-head fish, copper, zinc, AAS method.

  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
17 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

803538
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
53
569
6916
781110
24180
60543
803538

Your IP: 18.204.55.168
Server Time: 2020-08-13 01:25:42

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website