THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC HỌC
CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Lê Thị Duyên- Trường ĐHSP , Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

Thái độ có vai trò quan trọng trong việc nâng hiệu quả học tập của người học, thái độ đúng đắn, tích cực sẽ là động lực thúc đẩy sinh viên tích cực trong hoạt động đó. Thái độ học tập của sinh viên được biểu hiện thông qua nhận thức, hứng thú và sự tham gia của người học đối với hoạt động học. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều sinh viên thiếu nghiêm túc trong việc học tập nói chung và học môn Giáo dục học nói riêng. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu này để thấy rõ hơn thực trạng thái độ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng trong học tập môn Giáo dục học, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp phù hợp nhằm tăng cường thái độ học tập tích cực của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.
Từ khóa: môn Giáo dục học, sinh viên, thái độ học tập.

STUDENTS’ LEARNING ATTITUDE TOWARDS EDUCATION COURSE 
AT THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY, DA NANG UNIVERSITY

Summary

Attitude plays an important role in improving learners’performances. The right attitude will motivate students in learning activities. Learning attitudes are expressed via learners’ awareness, interest and participation in relevant activities. However, in practice many students did not take their learning seriously in general, and Education course in particular. We undertook this study to gain insights into the concerned problem at the Pedagogical University, Da Nang University; thereby propose appropriate measures to improve the instruction. 
Keywords: Education course, student, learning attitude.

 

  

  

THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC HỌC
CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Tóm tắt

Thái độ có vai trò quan trọng trong việc nâng hiệu quả học tập của người học, thái độ đúng đắn, tích cực sẽ là động lực thúc đẩy sinh viên tích cực trong hoạt động đó. Thái độ học tập của sinh viên được biểu hiện thông qua nhận thức, hứng thú và sự tham gia của người học đối với hoạt động học. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều sinh viên thiếu nghiêm túc trong việc học tập nói chung và học môn Giáo dục học nói riêng. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu này để thấy rõ hơn thực trạng thái độ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng trong học tập môn Giáo dục học, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp phù hợp nhằm tăng cường thái độ học tập tích cực của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

Từ khóa: môn Giáo dục học, sinh viên, thái độ học tập.

STUDENTS’ LEARNING ATTITUDE TOWARDS EDUCATION COURSE AT THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY, DA NANG UNIVERSITY

Attitude plays an important role in improving learners’performances. The right attitude will motivate students in learning activities. Learning attitudes are expressed via learners’ awareness, interest and participation in relevant activities. However, in practice many students did not take their learning seriously in general, and Education course in particular. We undertook this study to gain insights into the concerned problem at the Pedagogical University, Da Nang University; thereby propose appropriate measures to improve the instruction.

Keywords: Education course, student, learning attitude. 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
10 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

451429
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
652
987
1639
441779
16522
27073
451429

Your IP: 35.170.76.39
Server Time: 2019-11-18 17:57:41

Lịch Âm - Dương

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website