QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

Phí Thị Hiếu- Trường ĐHSP, Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Quế Xuân- Trường Tiểu học Hữu Nghị, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Đào Thị Liễu- Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

 Tóm tắt

   Bài báo đề cập đến một số kết quả nghiên cứu lý luận, thực trạng và các biện pháp được đề xuất để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục theo chủ đề tích hợp trong các trường tiểu học ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả khảo sát cho thấy, hoạt động quản lý này vẫn chưa được chú trọng đúng mức, từ việc xây dựng chương trình kế hoạch, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, huy động các lực lượng giáo dục đến kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục theo chủ đề tích hợp trong các trường tiểu học được đề xuất trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng.
Từ khoá: quản lý, giáo dục, chủ đề tích hợp, tiểu học, giáo viên.

MANAGING THEME-INTEGRATED INSTRUCTION AT PRIMARY SCHOOLS
IN HA LONG CITY, QUANG NINH PROVINCE

Summary

  This article presents the investigation results of theories, practices and suggested measures to improve the management of theme-integrated instructions at primary schools in Ha Long city, Quang Ninh province. The results show that the management of those activities is not as good as expected, in terms of curriculum-designing, teacher-retraining, educational resource-mobilizing and action-assessing. Thereby, some measures are proposed to enhance the management of theme-integrated education in primary schools.  
Keywords: managing, education, theme, primary schools, teacher.

  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
8 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

426446
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
340
856
6042
412570
18612
25381
426446

Your IP: 18.210.22.132
Server Time: 2019-10-18 13:39:29

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website