NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TRÍCH LY VÀ BẢO QUẢN CHẤT MÀU TỰ NHIÊN
TỪ VỎ QUẢ THANH LONG RUỘT ĐỎ

Vũ Thị Thanh Đào- Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

Nghiên cứu khả năng trích ly chất màu betacyanin từ vỏ thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng. Kết quả cho thấy, vỏ thanh long ruột đỏ cho khả năng trích ly chất màu betacyanin tốt hơn. Từ đó sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng để tối ưu hóa quá trình trích ly chất màu betacyanin từ vỏ quả thanh long. Giá trị tối ưu cho các thông số trích ly như tỷ lệ dung môi/nguyên liệu, nhiệt độ và thời gian lần lượt là 14,06 v/w; 56,51oC và 29,48 phút. Đồng thời, dịch màu giữ được chất lượng tốt hơn khi đưa về pH thấp, bao gói bằng bao bì thủy tinh tối màu và bảo quản lạnh. Bên cạnh đó, dịch màu betacyanin bổ sung vào sữa chua làm tăng hàm lượng vitamin C và betacyanin của sản phẩm, đồng thời đạt điểm cảm quan cao.
Từ khóa: thanh long ruột đỏ, trích ly, betacyanin, bảo quản, sữa chua.

INVESTGATING PIGMENT EXTRACTION AND STORAGE ABILITIES
FROM RED FRUIT DRAGON PEELS

Summary

This study compares the betacyanin extracted ability between red and white dragon fruit peels. The results show that the red outperforms the white. Thereby, Response surface methodology (RSM) is used to optimize the betacyanin extraction. Optimal extraction values such as solvent/material ratio, temperature and time are 14.06 v/w; 56.510C and 29.48 minutes, respectively. Also, the pigment solution gets better at low pH, cold temperature and in dark glass packaging. Moreover, betacyanin extract added to yogurt makes an increase in vitamin C, betacyanin contents and high sensory scores.
Keywords: red dragon fruit, extraction, betacyanin, storage, yogurt.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
30 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992734
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
423
946
2959
1977507
4961
49778
1992734

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:29:35

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC