TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH
KHÁNG KHUẨN, KHÁNG OXY HÓA CỦA CÂY DIẾP CÁ
(HOUTTUYNIA CORDATA)

 Phạm Ngọc Khôi- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Phùng Thanh Sơn - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tóm tắt

Nghiên cứu này đã tập trung vào việc khảo sát hiệu suất thu hồi dịch chiết cây diếp cá (Houttuynia cordata) với các điều kiện khác nhau, đồng thời khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxy hóa của dịch chiết cây diếp cá. Kết quả cho thấy nồng độ ethanol chiết 96o; thời gian chiết 2 giờ, nhiệt độ chiết 50oC cho hiệu suất chiết tách dịch chiết cây diếp cá là cao nhất. Dịch chiết cây diếp cá có khả năng kháng được các chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ở mức trung bình trong điều kiện thí nghiệm. Ngoài ra, dịch chiết còn có khả năng kháng oxy hóa cũng ở mức trung bình (IC50 = 62,237 mg/ml) so với mẫu đối chứng vitamin C (IC50 = 23,374 mg/ml) ở các nồng độ thử nghiệm khác nhau.
Từ khóa: cây diếp cá, kháng khuẩn, kháng oxy hóa, IC50.

OPTIMIZING THE EXTRACTION AND INVESTIGATING THE ANTIBACTERIAL, ANTIOXIDANT EFFECTS OF HOUTTUYNIA CORDATA

Summary

The study investigates efficiency of the extract obtained from fish mint(Houttuynia cordata) under different conditions, and its extract’s antibacterial, antioxidant.The results show that with 96o ethanol, under 2 hours of extraction, at temperature 50oC the extraction is most efficient. The obtained extract can resist Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa at average level in experimental conditions. Also, it can resit oxidants at average level (IC50=62.237mg/ml) in comparation with the control sample of vitamin C (IC50=23.374 mg/ml) under different experimental concentrations.
Keywords: Houttuynia cordata, antibacterial, antioxidant, IC50.

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
39 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992907
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
596
946
3132
1977507
5134
49778
1992907

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:28:27

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC