VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA TRONG GIÁO DỤC
GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO THANH NIÊN LONG AN:
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Võ Thanh Phong - NCS, Hộc viên Khoa học xã hội,
Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Tóm tắt

Bài viết nêu lên vai trò của các thiết chế văn hóa trong việc giáo dục các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc, nhất là đối với tầng lớp thanh niên; và thực trạng của các thiết chế văn hóa tỉnh Long An. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm góp phần phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa trong việc giáo dục các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho thanh niên Long An trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: thiết chế văn hoá, giáo dục, giá trị đạo đức truyền thống, thanh niên.

THE ROLE OF CULTURAL INSTITUTIONS IN EDUCATING THE NATION’S TRADITIONAL ETHICAL VALUES FOR THE YOUTH
IN LONG AN PROVINCE: 
REALITY AND SOLUTIONS

Summary

The article raises the role of cultural institutions in educating the nation’s traditional ethical values, especially among young people, and the current status of cultural institutions in Long An province. Thereby, it proposes solutions to more or less promoting the role of cultural institutions in educating those values for Long An youth in the current period.
Keywords: cultural institutions, educating traditional ethical values, the youth. 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
50 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992801
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
490
946
3026
1977507
5028
49778
1992801

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:50:46

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC