NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG
(BALANCED SCORECARD) TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG
CHI NHÁNH HUẾ

Phan Thị Hải Hà, Nguyễn Quang Huy- Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

 Tóm tắt

Nghiên cứu này đề xuất việc ứng dụng thẻ điểm cân bằng vào đo lường thành quả hoạt động Ngân hàng VietinBank chi nhánh Huế. Việc đánh giá này được thực hiện trên bốn khía cạnh: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, đào tạo và phát triển nhân viên. Để áp dụng được mô hình này, nghiên cứu đề xuất các mục tiêu, xây dựng các thước đo và đưa ra được các hành động thực hiện cụ thể đối với từng khía cạnh. Đồng thời, các mục tiêu của bốn khía cạnh cần phải được gắn kết chặt chẽ với nhau vì kết quả của mục tiêu này sẽ ảnh hưởng lớn đến các mục tiêu còn lại.
Từ khoá: thẻ điểm cân bằng, đo lường thành quả hoạt động, Vietinkbank chi nhánh Huế.

APPLYING THEBALANCED SCORECARD TO ASSESS
THE BANKING EFFICIENCY AT HUE - BRANCH
VIETINBANK

Summary

The research recommends appying the balanced scorecard to assess the banking efficiency Hue - branch VietinBank. The assessment includes four aspects: finance, customer, internal procedure, training and growth. To apply this model, the article proposes objectives, measures, and practices for each of the four aspects. Moreover, the four aspects should be closely linked regarding their objectives because they are interdependent.
Keywords: Balanced scorecard, efficiency measurement, Hue - branch VietinkBank.

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
29 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992940
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
629
946
3165
1977507
5167
49778
1992940

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:45:58

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC