VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP 
CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TRÀ VINH

Phan Thuận - Học viện Chính trị Khu vực IV

Tóm tắt

   Mục đích của bài viết phân tích thực trạng về vai trò của các tổ chức xã hội đối với công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các tổ chức xã hội, đặc biệt là tổ chức giáo dục và truyền thông có vai trò tích cực trong định hướng nghề nghiệp, còn các doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Các tổ chức xã hội này có một số vai trò như định hướng nhu cầu và xu hướng nghề nghiệp; định hướng về năng lực và sở trường của bản thân; thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo; và định hướng nội dung phối hợp thực hiện.
   Từ khóa: tổ chức xã hội, công tác hướng nghiệp, học sinh, trung học phổ thông, Trà Vinh.

THE ROLE OF SOCIAL ORGANIZATIONS IN CAREER ORIENTATION FOR HIGH
SCHOOL STUDENTS IN TRA VINH PROVINCE

Summary

   The purpose of this article is to analyse social organizations’ current role in career guidance for high schoolers in Tra Vinh. The research result shows that, social organizations, especially educational ones and media have an active role in this task, while that of enterprises is still poor. These social organizations play such roles as pointing out demands and career trends; orienting individual capacities and strengths; implementing legal documents issued by Ministry and Department of Education and Training; and guiding co-ordinated contents in practice.
   Keywords: Social organizations, career orientation, high school students, Tra Vinh.

 

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
47 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992985
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
674
946
3210
1977507
5212
49778
1992985

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 07:00:23

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC