THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)
VÀO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2016
VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 Nguyễn Hữu Dũng - Trường Đại học Tài chính- QTKD,
huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Tóm tắt

     Kết quả của bài viết chỉ ra được thực trạng thu hút FDI vào thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn 2010-2016 theo nội dung quy mô, đối tác và vùng miền; qua đó cho thấy mặt tích cực của FDI đối với cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước; tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như thu hút FDI vào lĩnh vực bất động sản mất cân đối vùng miền, phân khúc thị trường; trên cơ sở đó bài viết đề xuất giải pháp khắc phục như có quy hoạch tổng thể về cung và cầu của thị trường bất động sản đảm bảo tránh đầu cơ và bong bóng bất động sản; có chính sách lựa chọn nhà đầu tư theo vốn và công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường. Các giải pháp này đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài cho thị trường bất động sản Việt Nam.
    Từ khóa: FDI, bất động sản, thị trường bất động sản, nhà đầu tư.

ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) INTO
THE REAL ESTATE MARKET IN VIETNAM DURING THE 2010-2016 PERIOD
AND EMERGING ISSUES

Summary

     The researh result points out the reality of attracting FDI in Vietnam’s real estate market during the 2010-2015 period in terms of size, investors, and regions, which shows the positive aspects of FDI for socio-economic infrastructure, employment for workers, and an increase in the state budget collected; but existing limitations include a regional imbalance in real estate FDI and market segments; thereby the article suggested solutions such as the overall planning of supply and demand in the real estate market, avoiding its speculation and asset bubbles; selecting FDI investors based on the criteria of capital and technology-friendly environment. These solutions ensure the long-term sustainable development for this market in Vietnam.
     Keywords: FDI, real estate, real estate market, investors.

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
53 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992995
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
684
946
3220
1977507
5222
49778
1992995

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 07:03:18

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC